[heading_box_sc animation=”rda_bounceInUp” margin_top=”0″ margin_bottom=”20″]

Rüya Tabirleri

[/heading_box_sc]

ABAJUR ALMAK : Faydalı bir işe başlamaya, geliri önceden bilinen ve belli olan işlere yorumlanır.

ABAJURLU LAMBA : Rüyada lambaya abajur takmak yapılacak bir işin tüm faydalarına tek başına sahip olmaya işarettir.

ABA: Rüyada aba görmek hayırla yorumlanmaz. Bazı yorumcular renkli aba giymeyi bolluğa kavuşmak diye yorumlarlar. Bir rivayete göre aba giyinmek, beklenmeyen bir yerden bir menfaat elde edileceğine işaret eder.

ABANOZ: Muhiddin-i Arabi’ye göre rüyada abanoz ağacı görmek iyi değildir. Bazı yorumcular ise rüyada abanoz ağacı görmek, uzak bir ülkeye seyahat etmeye işarettir demişlerdir. Abanozdan yap ılmış bir eşya görmek, hoş olmayan sonuçlarla karşılaşmaya işarettir. Kimileri de abanoz görmeyi kuvvetli ve inatçı biriyle karşılaşmaya yorarlar.

ABDEST ALMAK: Rüyada abdest almak genellikle ferahlamaya işaret eder. Bazen de rüyada abdest almak, ileri gelen kimselerin yanında ihtiyaçlarının karşılanmasına yorumlanır.

Rüyada temiz bir su ile abdest aldığını gören kimse, amacına kavuşur. Eğer abdestini tamamlamazsa amacına kavuşamaz. Rüyada abdest almak bütün dinlerde güzelliğe, Allah (C.C.) tarafından korunmaya delalet eder.

Rüyada soğuk bir mahzende abdest alan veya gusül yaptığını gören, çalınan eşyasını bulur. Rüyada abdest alıp namaza girdiğini gören kimse, üzüntü ve kederden kurtulur ve Allah (C.C.)a hamd eder. Abdest alınması caiz olmayan şeyle abdest aldığını gören kimse, mihnet ve meşakkat içinde bulunup ondan kurtulmayı bekler ve arzu ettiği şeyde noksan kalır.

Tüccar olan kimse rüyada abdestsiz namaz kıldığını görse, sermayesi olmadan mal kazanacağına delalet eder. Rüyada yatağında abdest aldığını, ayağa kalkmadığını ve şiddetli bir hastalık içinde bulunduğunu gören kimse hanımından veya dostundan ayrılır. Bazı yorumcular, rüyada abdest almak, rüya sahibinin yerine vereceği emanete veya ödeyeceği borcuna ya da yapacağı şahitliğe işarettir, derler.

Tanımadığı birinin başucunda abdest aldığını görmek: Kedere ve üzüntüye; kendi evinde abdest almak: O evde uzuncu bir süre oturamayacağına; temiz ve berrak bir su ile abdest aldığını görmek: Kederse ise kurtulacağına, hasta ise iyileşeceğine, borçlu ise ödeyeceğine ve korkulardan kurtulacağına işaret eder.

Sıcak su ile abdest aldığını görmek, istediği bir işin güç olacağına; abdesti tamamlamak, yapmayı planladığınız şeylerde başarı elde etmeye işarettir. Cünup olduğu halde abdest aldığını gören, çok zor bir iş yapmak zorunda kalır. Abdest aldıktan sonra eliyle avuçlayarak o abdest suyundan içtiğini görmek, hayır ve hasenata, berekete, hastalıktan şifaya, korkudan kurtulmaya işaret eder.

ABDESTHANE: Rüyada görülen abdesthane, define, mal, mülk ve varlığa işaret eder. Bundan dolayı rüyada abdesthaneyi süpürdüğünü gören kimse, fakir olur. Eğer abdesthanenin taşıp aktığını ve onun bazı eşya ve kumaşlarını zayi ettiğini görse, üzüntü, keder ve sıkıntıya işarettir. Ayak yoluna düştüğünü ve ondan çıkmadığını gören kimse hapsedilir.

Abdesthaneye su dökmek, taşlarını y ıkamak, hasta ise iyişeleceğine; abdesthanenin kapısını kilitlediğini görmek, evinden bir kimsenin ayrılacağına işarettir.

ABDESTİ BOZAN ŞEY: Küçük abdest yaptığını gören kimsenin üzüntüsü gider. Mal sahibi ise malın zekatını verir.

Eğer abdestini bozan şey akıcı ise malın hepsini harcar. Eğer, abdest yeri abdesthane gibi bilinen bir yer ise ihtiyacı için sarf edeceği şeyin meşru olmasına işarettir.

AB-I HAYAT: Rüyada ab-ı hayat denen hayat suyundan içmek, uzun yaşamaya, sağlığa ve hayra işarettir. Rüyasında bu suyu içen bütün dertlerinden, hastalıklardan ve üzüntülerden kurtulur.

ABİDE: Rüyasında anıt veya heykele benzer şeyler görenin çevresinde itibarı artar, kazancı yerinde olur ve bazı yararlar sağlayacak devlet işlerine muhatap olur. Rüyada bir şehrin ünlü bir abidesini görmek, uzun bir hayat süreceğine delildir. Abide, tarihi bir kalıntı ise kendisi ileride adı unutulmayacak bir kişi olarak memleketinde isim yapar.

ABLA: Rüyanızda ablanızı veya ablanız olduğunu görmeniz, bütün işlerinizde himaye gereceğinize ve ömrünüzün uzun olacağına işarettir. Rüyasında ablasını görmek, bekar ise yakında iyi bir evlenme yapacağına; evli ise bir kız çocuğu doğuracağına; bu rüyayı bir erkek görmüş ise beklemediği bir yerden eline biraz para veya mal geçeceğine veya çok hayırlı bir haber alacağına işarettir.

Bazı yorumculara göre, rüyada abla görmek, şefkat ve sevgiye işaret eder. Rüyada bir ablası olduğunu görmek, aile içinde çok sevildiğine işarettir. Ablası yoksa onun yerine koyduğu birisinden menfaat sağlamaya delalet eder. Ablasını yanaklarından öptüğünü gören, mutlu bir geleceğe sahip olur. Ablası tarafından öpüldüğünü görmek ise, kendisinin ev halkına bağlılığını gösterir.

ABLUKA: Rüyada etrafınızın kuşatıldığını görmek, dostlarınızı seçerken pek dikkatli olmadığınıza ve bu konuyu daha titizlikle düşünmeniz gerektiğine işarettir. Etrafındaki ablukayı yararak bundan kurtulduğunu görmek, işinden ve ticaretinde ilerleyerek para kazanmak için hiçbir engeli kalmadığına işarettir.

Sevdiği bir kişinin abluka içinde olduğunu ve onu kurtarmak için kendisinden yardım beklediğini görmek, mali durumu bozuk bir kimsenin ondan borç para isteyeceğine delildir.

ABONE: Rüyada gazete veya dergilerden birine abone olduğunuzu görmek, araştırmayı ve karşılaştırma yapmayı seven bir arkadaşınız olacağına işarettir.

ABRAŞ: Rüyada abraş görmek iyi değildir. Kendi yüzünde bir abraşlık belirtisi gören kimsenin eşiyle aralarında mutlaka bir anlaşmazlık olur. Başka bir kimsenin abraş olduğunu görmek, komşuları ile geçimsizliğe delalet eder.

ACELE: Rüyada bir işte acelecilik y aptığını gören kimse, pişman olur. Çünkü acele şeytanın işidir. Dine ait bir hususta acele ettiğini görmek iyidir. Eğer acele ettiği şey dünyaya ait ise iyi değildir. Yalnız evlenme hususunda acele ettiğini görmek hay ır ile yorumlanır.

Bir Müslüman yorumcuya göre, rüyada acele düşünme ile, düşünme de acele ile kıyaslanır. Düşünüp acele etmediğini görmek her işte acelenin zıttı ile yorumlanır. Dine ait bir işte düşünerek hareket ettiğini görmek hayır değildir. Bu ancak dünyaya ait işlerde hayırlıdır.

Rüyada bir yolda acele yürüdüğünü görmek, düşündü bir işinin geç olacağına, acele ederek gittiği yerde bir vapur veya treni kaçırdığını görmek, eline geçecek bir fırsatı kaçıracağına işarettir.

ACEM: Rüyada acem yani İranlı görmek, ticaretle yorumlanır. Rüyasında bir acemle konuştuğunu gören ticaret yapar ve büyük kazanç sağlar. Halktan biri ise veya bir kadın ise, zengin bir kimseden iyilik ve menfaat görür.

ACENTA: Rüyasında bir acentasından bilet aldığını veya almak için gittiğini görmek, yapmak düşüncesinde olduğu bir iş hususunda bazı başvurularda bulunacağına, onlardan olumlu cevaplar alacağına işarettir.

ACI: Vücudunda veya başında bir ağır veya acı bulunduğunu görmek, yeni bir işe gireceğine; iyileşmesi için bir ilaç aldığını görmek, büyük bir kişiden yardım göreceğine işaret eder. Diş ağrısı yakında sevindirici bir haber alacağınıza, kulak ağrısı ise önemli bir işinizin hallolacağına işarettir. Rüyada acıyan yerde bir çıban veya ona benzer bir yara varsa kısmete, yarayı ameliyat yaptırdığını görmek ise kısa zamanda zengin olmaya delalet eder.

Rüyada acı bir şey tatmak, tatlı söze işarettir. Eğer acı olan şey bir başkasına ikram ediliyorsa, bu kimse, kendisine acı ikram edenden fayda görecektir. Önce tatlı gibi gelen dilde sonra acı tesiri yapan şey ise hayra yorulmaz. Bu bir işte veya dostlukta aldanılacağını anlatır. Acı olan şeyi sahibini tanımadan yabancı elden tatmak, yeni bir dost bulmak anlamına da gelebilir. Fakat tadı acı olan şey yenildikten sonra ağızdan çıkarılırsa bu rüya iyiyle yorumlanır.

ACIKLI: Rüyada acıklı bir durumda olmak, içinizdeki sıkıntıları kısa zamanda atmakla yorumlanır.

ACIKMAK: Salimi’ye göre, rüyada karnın acıkması yeni bir iş ve yeni bir servettir. Yönetici ve ileri gelen adamların rüyada acıkmaları, yurttaşların perişan olmasına ve onların yurttaşların mallarına göz dikmelerine delalet eder. Alimlerin rüyada acıkmaları, onların ilimle yaptıkları yaramazlığa işarettir.

Rüyada acıkmak ve doyuncaya kadar yemek, hastalıktan kurtulmaya ve bolluğa işarettir. Karnını acıkmış gören bir derdi atmış ve ondan kurtulmuş demektir.

ACIMAK: Rüyada birine acıyarak yardım eden kimse, sıkıntılı bir yaşam geçirmek istemiyor ise biraz daha sıkı ve disiplinli çalışmalıdır.

ACITMAK: Rüyada bir yerinizi acıttığınızı görmek dostlarınızın iğneli sözleriyle karşılaşacağınıza işarettir.

ACİZ :Rüyada aciz bir kimse görmek, güçlü ve sağlam hafızanız sayesinde işlerinizde başarılı olacağınıza ve kendinize güzel bir hayat kuracağınıza işarettir.

ACUZE (Yaşlı ve Çirkin kadın): Rüyada acuze kılıklı biriyle karşılaştığınızı görmek, bu günlerde işlerinizin ters gitmesine ve üzüntülü anlar yaşay acağınıza işarettir.

Rüyada acuze kadından bir masal dinlediğini görmek, bir ev kadını ise kocası ile aralarında küçük bir ağız kavgası geçeceğine, erkek ise amirinden söz işiteceğine, öğrenci ise öğretmeninden azar işiteceğine işaret eder. Acuze kadının kendisine öğüt verdiğini görmek, yukarıdakilerin aksi ile yorumlanır.

AÇ: Rüyada aç bir insan görmek, rızkın artacağına; aç doyurduğunu görmek, beklemediği bir yerden büyük bir fayda göreceğine; aç bir insanı sofrasına alıp onunla yemek yediğini görmek, uzak bir yerden hayırlı bir haber alacağına delalet eder.
AÇ GÖZLÜ
Rüyada açgözlülük yaptığınızı görmek, kazancınızla yetinmeyip daha büyük işlerle para kazanmak istediğinize veya elde etmek istediğiniz herhangi bir arzunuz için, bazı kanun dışı yollara başvurup sonunda kötü durumlarda kalacağınıza delalet eder.
AÇIKGÖ ZLÜLÜK
Rüyada bir şey hakkında veya herhangi bir işte açıkgözlülük yaparak, başkalarının hakkına el uzatmak veya başkalarının hakkına tecavüz etmek, eğer ticaret yapıyorsa başka kişilerin kazançlarından faydalandığına; memur ise bir işi yapmak için rüşvet aldığına; esnafsa terazi hilesi ile insanların hakkını yediğine; işçi ise yaptığı işlerde dalga geçerek patronunu zarara soktuğuna; ev kadını ise kocasının kazancını gerekmeyen yerlere harcayarak kocasına zarar verdiğine işarettir.
AÇILIŞ
Rüyada kendinizi herhangi bir yerin açılış töreninde görmeniz hayatınızın geniş bir çalışma içinde, bol kazançlı ve sağlıklı geçeceğine delildir.
AÇLIK
Rüyada hissedilen açlık; korku, küfür ve geçim sıkıntısına işaret eder. Bazıları da, rüyada aç olduğunu görene bir hayır isabet eder, fakat bunda haris olur, derler. Bazıları da, rüyada hissedilen açlık, tokluktan: susuzluk, suya kanmaktan hayırlıdır, derler. Uzun uzadıya acıktığını gören kimse fakirlikten sonra acıktığı miktar kadar mala sahip olur.
Cafer-i Sadık’a göre, açlık rüyası dört şekilde yorumlanır. Hayır, hırs, günah ve tamah. Karnının aç olduğunu ve yiyecek bir şey bulamadığını gören, hırs ve
tamahından dolay ı hayra eremez.

AÇMA YEMEK
Rüyada açma alıp yemek, bir yoksulu düşünme konusundaki vaadinizi yerine getirmeniz gerektiğine işarettir.
ADA
Ada görmek, adada bulunmak veya adaya çıkmak, rüya sahibinin ummadığı bir yerde mirasa konacağı şeklinde yorumlanır. Bir rivayete göre ada görmek, day anağı veya arkası olmayan bir kimse ile yorumlanır. Adaya gitmek istediğini fakat bir araç bulamadığını görmek, bir işe girmek veya bir iş istemek için başvuracağı kimseyi tanımadığına ve bu hususta zorlukla karşılaştığına delalet eder.
ADA ÇAYI
Rüyada ada çayı içmek, görmek veya toplamak, evinizdeki huzurun gelecek biri tarafından bozulacağına delalettir.
Rüyada bir kimseye ada çayı ikram ettiğini görmek, başkasına yardımınız dokunacağına işarettir.
ADAK
Rüyada adak görmek, bazen hayra bazen de şerre yorumlanır.
Rüyada bir adak için bir sürüden kurban aldığınızı görmek, verilen bir sözün yerine getirileceğine; aldığınız adağı kesip dağıtmanızı görmek, zekatınızı eksik verdiğinize; size verilen bir adak etinden yediğinizi görmek, biri hakkında kötü sözler söylediğinize; sizin adak etinden dağıttığınızı görmek, günahlarınızın affedileceğine işaret eder.
ADAM
Rüyada adam görmenin çeşitli yorumları vardır. Rüyada adam dövmek, evinizde kısa bir geçimsizlik çıkacağına işarettir. Adam öldürmek, büyük bir iftiraya uğramaya, bir delikanlının genç bir kıza veya genç bir kızın bir delikanlıya tutulmasına, bir aşkın başlangıcına işarettir.
Adam yaralamak, kaybedilen bir şeye kavuşulacağına; adama yardım etmek, rüyayı görenin boşşeyler düşündüğüne; adam taşlamak, yapılacak bir işte veya ticarette zarar edileceğine; adama ekmek vermek, hafif bir hastalık geçirmeye; adama para vermek, hakkında dedikodu yapılacağına; adama küfretmek, şüphe altında bulunmaktan kurtulmaya işarettir.
ADA SOĞANI
Rüyada elinde ada soğanı gören kimse, kendisini kötülükle yadettirecek bir şeyi arzu eder.
ADEM (A.S .)
Rüyasında Adem (A.S.)’ı gören kimse bir günah işlemiştir. Bu günahından tövbe etsin. Çok kere bu rüya, babaya, sultana ve ilme delalet eder. Hz.Adem’i kendi suretinde gören kimse, eğer ehilse valiliğe yükselir. Hz. Adem’in kendisiyle konuştuğunu gören, ilim sahibi olur.
Bazı yorumcular derler ki, Adem (A.S.)’ı gören düşmanlarının sözüne aldanarak mağdur olur; bir müddet sonra tekrar rahata kavuşur. Kendisinin Hz. Adem olduğunu veya Hz. Adem’in arkadaşı olduğunu gören, eğer ehilse devlet büyüğü
olur, eğer alimse, insanlar ilminden istifade ederler. Hz. Adem’i görmek hacca ve ahbabları ile biraraya gelmeye, bazen de neslin çoğalmasına delalet eder.
ADIM
Rüyada bir yeri adımlamak, bu sıralarda iş hayatınızda çok zor bir durum yaşadığınıza ve sinirlerinizin biraz bozulacağına işarettir. Yolda hızlı adımlarla yürümek, duygusal konularda acele kararlar vermenizin aleyhinizde olacağına işarettir.
ADINIZI DUYMAK
Rüyada çağrılmak veya adınızı duymak, sizi sevindirecek çok güzel bir haberin alınacağını gösterir. Eş dost arasında daha çok sevilip sayılmaya yorumlanır.
ADİL
Rüyada kendini adil bir kimse olarak görmek, uzun sürecek bir keder ve endişeden sonra, sevinç ve gönül ferahlığına işaret olduğu gibi, çok çocuk sahibi olmaya veya hacca gitmeye de yorumlanır.
Rüyada herhangi bir kimseye karşı adilane bir harekette bulunmak, size her alanda yardım ve hizmet edenlerin artmasına, borcunuz varsa bir dost yardımıyla ödemeye ve endişelerinizi bertaraf etmeye işarettir.
ADLİYE
Rüyada bir adliye binasında bulunduğunuzu ve bazı kimselerle mahkemelik olduğunuzu görmek, sağlığınızda bazı bozukluklar olduğuna, mutlaka bir doktora başvurmanız gerektiğine veya işlerinizdeki aksaklıklar için bir maliyeci uzmana danışmanız lazım geldiğine delalet eder.
Bazılarına göre, rüyada adliye binasını görmek, işlerinin bozulacağına delildir. Adliye binasından içeri girdiğini görmek, bir işinden dolayı mahkemeye düşeceğine; mahkeme koridorunda bir avukatla konuştuğunu görmek, düşmanlarının galebesine; kendisinin bir mahkeme salonunda bir başkasını savunduğunu veya bir avukatın kendisini savunduğunu görmek, karışık işlerinin düzeleceğine işarettir. Mahkeme kapısından çıktığını görmek, işlerinin uzayacağına, girdiğini görmek ise bunun aksine delildir.
ADRES
Rüyada birisinden bir adres almak veya birine bir adres vermek, bu günler içinde akraba ve dostlarınızı ziyaret etmeniz gerektiğine işarettir.
AFAROZ
Rüyada bir kilisede papaz tarafından afaroz edildiğini görmek iyidir. Dininde kuvvetli olduğuna ve Cenab-ı Hakk’ın (C.C.) rızasını tahsil etmiş olduğuna işarettir. Eğer kendisi bir başkasını afaroz ediyorsa, halka din hakkında telkinlerde bulunduğuna işaret eder.
AFFEDİLMEK
Cezayı hak eden günahkar bir kimsenin rüyada Cenab-ı Hak tarafından suç ve kusurlarının affedildiğini görmesi: “(Habibim), o küfredenlere söyle ki eğer (sana düşmanlıktan vazgeçerlerse geçmiş günahları) yargılanacaktır.” Mealindeki ayet gereğince o kimsenin, doğru biri olduğuna veya kefaret vermesine işaret eder.
Rüyada sizin işlediğiniz bir suçtan dolayı affedildiğinizi görmeniz, yaptığınız bir hatayı mutlaka düzeltmeniz gerektiğine de işaret eder.
AFFETMEK
Rüyada bir kimsenin yaptığı suç ve kusurunu affettiğini gören kimse, Allah (C.C.)’ın mağfiretine uğrayacak bir iş yapar. Rüyada kusuru affedilen kimsenin, ömrü uzun olur, şöhretli olur ve korunur. Bir kimse, başka bir kimseyi kendisinin kusurunu affettiğini görse, o kimsenin ömrü uzun olur ve yüksek dereceye erişir. Rüyada birisini yaptığı bir yanlıştan dolayı affetmek, kişinin manevi dünyasının temizlendiğine, bilincinin arttığına ve açık bir insan olmaya işarettir.
AFİŞ
Rüyada kendisini afişte veya afiş yaparken gören, iş hayatında ihmalkar olup, münasebetsiz kimselerin dedikodusu yüzünden üzülür.
AFRİKA
Rüyada kendinizi Afrika’da görmek, sağlık ve servete işarettir.
AFS UN
Rüyada bir kimsenin kendisini Kur’an-ı Kerim’den bazı ayetlerle hasta üzerine afsun ederken görmesi ağrı ve hastalıklardan kurtulmaya, üzüntü ve kederin gitmesine yorumlanır. Sünnetin ve Kur’an-ın dışında bir şeyle afsun etmesi ise yalancılığa ve riyaya delalet eder. Afsun edilmiş bir suyu içtiğini yahut bir kadeh içindeki okunmuş suyu başkasına içirdiğini gören kimsenin ömrü uzun olur.
Kendisinin bir başkasına afsun yaptığını görmek, o kimseden bir kötülük göreceğine, afsunladığı kişi kadınsa bir kadın şerrine düşüp; halk önünde rezil olacağına; erkekse o adamdan çekinmesi gerektiğine işaret eder.
AFS UNCU
Rüyada afsun okuyan kimseyi görmek, eğer okuduğu afsunda Yüce Allah’ı anıyorsa, halkın arasını bulan üzüntü ve kederden halkı teselli eden, kalplerdeki kini teskin eden kimseye işaret eder. Eğer afsununda Yüce Allah’ı anmazsa boş söz söyleyen kimseye işaret eder.
AFYON
Rüyada afyon görmek iyiye yorulmaz. Kendisinin afyon içerek sızdığını görenin eceli yakındır. Afyon yapmak için bitkisini topladığını gören beklemediği bir kimseden kötülük görür.
Bir tarlada afyon dalı topladığını görmek, üzüntüye ve hastalığa; afyon dallarını kaynatıp inbikten geçirdiğini görmek, bir takım kötü insanlarla tanışacağına işarettir.

Rüyada görülen ağ para ve bollukla tabir olunur. Balık ağı görmek, işlerinin karışık olduğuna işarettir. Balık tutmak için denize ağ atmak, geçiminde bolluk ve berekete; attığı ağla birçok balık yakaladığını görmek, kazancının artacağına delalet eder.
Ağların deniz yüzünü kapladığını ve içinde balıkların çok olduğunu görmek, o yıl ürünün bol ve bereketli olacağına işarettir. Bir futbol sahasında kale direkleri arasına gerilmiş ağ görmek, büyük bir iş için bir anlaşma yapacağınıza, bu işten büyük bir menfaat sağlayacağınıza işarettir.
AĞAÇ
Ağaçlar, kadınlara ve ahlakları farklı çeşitli erkeklere delalet eder. Ağaç görmek, kavgaya da işarettir. Tanınmayan ağaçları görmek, endişe, şiddet ve bağırmaya
y orulur.
Turunç, limon ve ağaç kavunu gibi hem meyvası yenen ve hem de koklanan ağaçları görmek dış ve içinin iyiliğine, ilimler beraber amelin ve sözle beraber fiilin bulunmasına işaret eder.
Yaprağını döken ağaçları görmek, zenginliğe, ezberciliğe, unutkanlığa, üzüntü ve sevince delalet eder. Yaprağını dökmeyen ağaçları görmek, uzun ömre, rızkın devamına, zenginliğe ve dinde sebat etmeye işaret eder.
Ağaçların üzerine yattığını gören kimsenin çocuğu çok olur. Ağaç üzerinde bulunduğunu gören kimse, çekindiği şeyden kurtulur.
Bir kimse rüyada bir ağaç ekse ve ağaç da filizlenmeye başlasa, o kimse bir aileye damat olmakla şerefe kavuşur. Çınar, selvi ve ılgın gibi meyvesiz büyük ağaçlar, sert şöhret sahibi, kendilerinde mal ve hayır olmayan adamlara delalet eder. Dikenli ağaç maksadı güç ve çetin bir adama işaret eder. Rüyada bir ağaç kestiğini gören kimse kayba uğrar.
Rüyada kendi bahçesine bir takım ağaçlar diktiğini gören kimsenin, bir takım çocuğu dünyaya gelir ki, onların ömürlerinin uzunluk ve kısalığı o ağaçların ömrü oranındadır. Tanınmayan ve bilinmeyen ağaçların hepsi erkeğe veya kadına yahut şüpheli kaçanca ya da eski ilimlere işaret eder. Halk ile beraber ağacın altında oturmak, rüya sahibinin kitap ve sünnete uyduğundan dolayı Allah’ü Teâlâ’nın ondan razı olmasına işaret eder.
Rüyada tuba ağacını örmek, onun gölgesinde duranın veya ona dayanan kimsenin gideceği yerin güzel olacağına delalet eder. Dağ ve derelerin ağaçları, nazik ibadetlere, umulmayan yerden gelecek rızka yorumlanır.
Ağaç üzerine çıktığını gören kimse, bir adamı bir şeyden alıkoyar. Ağaçtan aşağı indiğini veya düştüğünü görse, yapacağı herhangi bir işi bitiremez. Bir ağaçtan düşerek sakatlandığını gören, büyük bir adamın zulmüne uğrar. Eğer ağaç kırılıp yere düşerse, kendisine zulüm eden kimse ölür. Birçok ağaçlara sahip olduğunu gören, bir toplumun başına geçer.
Ağacın dalları kardeşlere ve akrabaya işarettir. Bir ağacın dallarının yeşillenip çoğaldığını görenin, ev halkı ve akrabaları çoğalır. Bir ağacın dallarının azalması da bunun aksiyle yorumlanır. Başkasının malı olan bir ağaçtan bir dal kestiğini gören ev halkından birini yanından uzaklaştırır. Bir ağacın bir dalının kuruduğunu görmek, akrabasından birinin ölümüne; eğer bu ağaç bir başkasının malı ise, onun akrabasından birinin vefatına; kendisine bir dal verildiğini görmek ise, evladının malından bir şey alıp yiyeceğine işaret eder.
Ağacın altından yaprak topladığını görmek, her ne şekilde olursa olsun, muradının olacağına işarettir. Ağaçtan meyve topladığını görmek evlada; türlü türlü
meyveleri taşıyan birçok ağaçlara sahip olduğunu görmek, güzel bir hayata, ömrün uzunluğuna ve zafere işarettir. Bazan da ağaç görmek, dükkanlara, sofralara, hizmetçilere, hayvanata, lokanta, anbar ve mahzen olarak bilinen diğer yerlere işaret eder.
Rüyada bir ağaç ektiğini gören kimse, bir şerefe erer ve o ağacın kıymeti miktarınca kendisi de bir adama itimat eder. Ektiği tohumun filizlenmesinin yorumu da böyledir. Eğer ekilen tohum filizlenmezse, rüyay ı görene bir keder erişir.
Rüyada kayısı ağacından meyva topladığını gören kimse, zengin bir katınla evlenir. Elma ağacı hizmet sahibi adamdır. Şeftali ağacı, zengin, yiğit ve çok mal biriktiren bir adamdır. Armut ağacı, çoluk çocuğu ile iyi geçinen bir adamdır. Ilgın ağacı, fakirlere faydası ve zenginlere zararı olan münafık bir adamdır.
Kayısı ağacı, bütün insanlara faydalı bir adamdır. İncir ağacı, faydalı, sert ve malı çok bir adamdır. Keçiboynuzu ağacı faydası ve hayrı az bir adamdır. Limon ağacı, halka faydası çok bir adamdır. Bazı yorumcular limon ağacı, malı çok ve bütün hallerinde hay ırlı ve faydalı meşru bir kadındır derler.
AĞAÇ ÇANAK
Rüyada görülen ağaç çanak, elinden çok hay ır gelen bir kimse ile yorumlanır.
AĞAÇ ÇİÇEĞİ
Ağacın mevsiminde çiçek açtığını görmek hayır elde etmeye ve dileğine kavuşmaya yorumlanır. Rüyada ağaç çiçeklerinin toplanmış ve koparılmış olduğunu görmek hay ırlı ise de ağacın üstünde olduğu kadar iyi değildir. Ağaç çiçeklerinin beyazı kırmızıdan ve kırmızısı ise sarıdan daha hayırlıdır.
Vaktinde olmak ve solmuş bulunmamak şartiyle, ağaç çiçekleri görmek, genellikle iyiye yorumlanır.
AĞAÇ ÇİLEĞİ
İyi talih ve hastalıktan kurtulmaya işarettir.
AĞAÇ DALI
Rüyada ağaç dalı görmek, evlat sahibi olmakla yorumlanır. Dalın yapraklı olması hay ırlı evlada ve iyi işe işarettir. Ağaç dalları ile kendine bir gölgelik yapmak, hayatta evlatları için onları ileride mutlu edecek yatırımlar yaptığına delalet eder.
AĞAÇ KABUĞU
Rüyada ağaç kabuğu görmek, halen sahip olduğunuz bazışeylerin güvencede olacağına ve saygınlığınızın artmasına işarettir.
AĞAÇKAKAN
Rüyada ağaçkakan görmek, güzel ve neşeli günlere işarettir. Ancak bazı yorumcular bu rüyayı birisinin zevzekliği yüzünden bir zarara uğray acağınız şeklinde yorumlarlar.
AĞAÇ KAVUNU
Ağaç kavunu görmek, şerefli, soylu ve evlat sahibi bir kadına delalet eder. Bazen mümin ve Kur’an okuyan kimseye, ilme ve amele, yakınlık ve sevgiye delalet eder.
Rüyada ağaç kavunu yediğini görmek, aile mutluluğuna; ağaç kavununu bir yere bağlayıp astığını görmek, evlatlarından hayır göreceğine işaret eder.
AĞAÇ KURDU
Rüyada ağaç kurdu görmek, yakınlarınızla bir münakaşaya girmeye veya hakkınızda dedikodu yapıldığına fakat sizin buna önem vermediğinize işarettir.
Ağaç kurduğu aynı zamanda işlerinizin bozulması için aleyhinizde çalışan bazı kimselerin bulunduğuna da delalet eder. Düşmanlarınızın sizi sıkıntıya sokmak için durmadan çalıştıklarını duyarak üzüldüğünüze ve moralinizin bozulduğuna da yorumlanır.
AĞAÇ S AKIZI
Rüyada ağaç sakızı görmek, güç bir işi başarmaya işarettir.
Rüyada görülen her ağaç sakızı,o ağacın cevherinin nispet edildiği bir adamdan kavuşacağınız fazilet ve meziyete de işaret eder.
AĞAÇ TEKNE
Rüyada görülen ağaç kap dünyalığa ve yolculukla elde edilecek mala, tekne; vatanında elde edeceği dünyalığa, çanaklar ve taslar her nasıl olursa olsun, insanın geçimi için tedbir almaya delalet eder.
AĞAÇ YAPRAĞI
Rüyada ağaç yaprağı görmek, genellikle murat ve müjdedir. Ancak incir ağacının yaprağını görmek, üzüntüye delalet eder. Rüyada yazılı bir müshaf yaprağını gören kimse, rızka sahip olur.

AĞARMAK
Rüyada ağarmış sakal görmek, görenin eşi hamile ise erkek çocuk sahibi olmaya işarettir.
Vücuttaki kılların ağardığını görmek: Zenginler için malının kaybolmasına, fakirler için ise altından kalkamayacağı bir borcun altına girmeye işarettir.
Saçlarının ağardığını görmek, uzun ömre; hasta bir kimsenin rüyasında saçlarının ağardığını görmesi ise hastalığın azacağına işarettir.
AĞDA
Rüyada ağda kullanıldığını ve tüylerin döküldüğünü görmek, korkuların sona ermesine ve huzurlu günlerin yakında olacağına yorulur.
AĞIL
Rüyada ağıl görmek iyiye yorumlanır. Ağıl rüyası gören kadınların eşleriyle ilişkileri güzelleşir, genç kızlar ise sevdiklerine kavuşurlar. Böylesine bir rüya gören, mesleğinde terfi eder, ticaretle uğraşıyor ise kazancı artar.
AĞIRLAMAK
Rüyada kendinizi birilerini ağırlarken görmek, gitmeyi düşündüğünüz kalabalık bir yerden iç sıkıntısıyla ayrılmaya işarettir.
AĞIRLIK ÇÖKMES İ
Bugünlerde çok yoğun bir tempo içinde çalıştığınızdan dolayı dinlenmeye ihtiyaç duyulduğuna aksi takdirde hastalıkla uğraşılacağına işarettir.
AĞIT
Rüyada kendinizi ağıt yakarken görmek, acı haberle yorumlanır. Sevdiğiniz biri için ağıt yakmak, bir yakınınızın başına gelecek bir musibete işaret eder.
AĞIZ
Ağız, ölüme, hayata, söze, meskene, kaba, hamama, değirmene, mahzen ve sandığa, zevceye, içine su dökülen çukura, isteğe, tehlikeli yerlere, mabede, rızka, sanata ve hidayete delalet eder. Hasta olan bir kimse, ağzının büyük ve güzel olduğunu görse, o hastanın selamet ve hayatına delalet eder.
Ağız, içine giren şeyleri yuttuğundan ve belirsiz kaldığından su dökülen çukura, bütün maksatlar kendisiyle anlatıldığından maksada, ona giren şey onda helak olduğundan tehlikesi yere, temiz bir yer olduğundan mabede, hayatını idame ve hareketini sağlamak için rızıklandığından rızka delalet eder. Ayrıca rüyada ağız görmek, halime kadının doğum yapıp kurtulmasına da delalet eder.
Ağzının güzel koktuğunu görmek, güzel sözler söyleyeceğinize, fena koktuğunu görmek ise fena sözlere işarettir. Ağzının üzerine mühür vurulduğunu görmek, eğer mühürleyeni bilmezse, rüya sahibi için boşboğazlık kabilinden sözler söylememesine, eğer kimin mühür vurduğunu biliyorsa, o adama karşı ileri geri lakırdı söylememesine, aksi takdirde ondan bir fenalık göreceğine delalet eder.
Ağzında gem olduğunu görmek, oruç ile yorumlanır. Bu tabir rüya sahibinin dindar olmasına göredir. Ama kötü bir kişi ise bu bir ihtardır.
Bir yorumcuya göre ağız bilim ve zikrin olduğu kadar küfür ve isyanın da çıktığı yerdir. Ağızdan berrak bir su çıktığını görmek, sözlerinden insanların yararlanacağına; ağzından kan ve irin aktığını görmek, insanları inciteceğine ve günah kazanacağına; ağzından şerbet veya süt aktığını görmek, zikir ve ibadetle meşgul olacağına; tatlı dilli ve herkesi memnun edeceğine; ağzından acı, ekşi veya sıcak su aktığını görmek, kötü sözler söyleyip halkı kandırmaya yahut sert ve kırıcı sözleri ile onları inciteceğine işarettir.
Rüyada ağız görmek, işlerin hem başlangıcı hem de sonudur. Rüyada söylediği her söz, sahibinin hayrına ve şerrine işarettir. Yediği yani ağzına soktuğu şey de onun kısmeti ve rızkıdır.
AĞIZ KAVGASI
Dünya ile ilgili bir işten dolayı kavga ettiğini gören, geçimi için gayret eder. Bu kavgada yenilen istediğini elde edemez. Eğer bu kavga ahiret işi için ise, o zaman kim yenilirse o üstün gelir.
AĞIZ KENARI
Rüyada ağız kenarı görmek kaçmaya ve kurtuluşa delalet eder.
AĞIZ KOKUSU
Bir kimse rüyada, kendi ağzını kokuyor görse, kendisini öven bir söz söyler ve çok laf eder. Bundan dolayı da zora düşer. Başkasının ağız kokusunu duysa, o kimse çirkin ve yaramaz söz işitir.
AĞIZLIK
Ağızlık görmek ve kullanmak, dedikodu ve benzeri şeylerle zaman öldürmeye işarettir.

AĞLAMAK
Rüyada yüksek sesle bağırarak, yahut elini yüzüne vurarak, söz söyleyerek, cep ve yakasını yırtarak ağlamak, uyanıkken de bu şekilde ağlamak ile yorumlanır. Eğer ağlaması Allah korkusundan, Kur’an dinlemek veya günahlarını hatırlamak pişmanlığından dolayı ise, rüya sahibinin ferah ve sevinçli olması, hüzün ve kederinin gitmesi ile yorum edilir.
Ağlamak, Allah’tan korkmaya, rahmetin inmesine, muhtaç olan kimseler için yağmur yağmasına delalet eder.
Ağlamadığı halde gözlerinden yaş aktığını gören muradına erer. Ağlayıp da yaş gelmediğini gören, ümit ettiği şeyde hayal kırıklığına uğrar. Sessiz ağlamak, keder ve gamdan kurtulmaya; sesli ağlamak ise gözyaşı soğuk ise sevince,sıcak ise meşakkete işarettir.
AĞRI
Rüyada hissedilen ağrı, günahtan pişman olmaya delalet eder. Boyun ağrısı, rüya sahibinin geçimsizliğine ve bir şikayetin doğmasına delalet eder. Omuz ağrısı, rüya sahibinin kötü kazancına ve yaramazlık yapmasına işarettir. Karın ağrısı, rüya sahibinin malını bir günah uğrunda sarfetmesine ve buna da pişman olmasına delalet eder. Bazı tabirciler karın ağrısı, sahibinin akraba ve ailesinin sıhhatte olduklarına işaret eder, derler.
Göbek ağrısı eşine kötü davranmaya; kalp ağrısı, bozuk itikada;ciğer ağrısı, çocuğu hakkında kötü muamele yapmasını; dalak ağrısı, sahibinin çoluk ve çocuğunun geçimini temin eden büyük bir malının bozulmasına işaret eder. Sırt ağrısı kardeşini kaybetmeye veya kuvvetlenmeye, bel ağrısı, yaşlılık ve zayıflığa işarettir. Kalp ağrısı inanç eksikliğine ve bilgisizliğe yorulur. Ayak ağrısı zorlu kazançtır. Diş ağrısı kötü söz ve hareketlere maruz kalmaya işarettir.
AĞUS TOS
Rüyada ağustos ayını görmek, kişinin evlenmek, boşanmak, bir işe girmek ve benzeri girişimlerinin umduğu gibi sonuçlanmayacağına işarettir. Bu rüyayı
görenler aile içinde de müşkül duruma düşebilirler.
AHÇI
Rüyada ahçı görmek genelde iyidir. Bol kazanca, faydaya ve mutluluğa yorulur.
Bazı yorumculara göre rüyada aşçı görmek tecrübesiz bir kişinin sözüne güvenerek, girişeceğiniz bir işten zarar görmeye işarettir. Seyyar ahçı görmek, durumunuzun değişeceğine veya taşınacağınıza;
Ahçıyı kazan başında görmek, evlenmek isteyenler için hayırlı kısmete, hastalar için ise daha da hasta olmaya yorumlanır.
Ahçıyı evde görmek, oturduğunuz evden daha rahat bir eve taşınmaya, ahçı ile kavga etmek, dost ve komşular hakkında kötümser olmaya ve bundan zarar göreceğinize işarettir.
AHENK
Rüyasında bir yerlerde ahenk içinde şarkı söylediğini veya başka bir uğraş verildiğini gören düşüncelerini düzene koyar fakat birisiyle de tartışmak zorunda kalır.
Yolda şarkı söyleyerek ahenk içinde yürümek iyiye yorulur.
Hamamda şarkı söylemek ise mücadeleye işarettir.
AHIR
Rüyada ahır görmek geçici bir süre için çevrede şöhret olmaya yorumlanır.
Cambazhane veya beylik ahırı görmek, çok çalışmanın karşılığının alınmasına; ahırda yumurta bulmak, herkes tarafından sevilip sayılmaya işarettir.
AHİRET
Rüyada kendinizi Ahiret’te görmek, dileklerinizin gerçekleşmesi uğruna harcadığınız gayretlere rağmen bunların ancak bir kısmını elde edeceğinize delalet eder.
Ahiret’ten kovulmak, mal kaybına ve sefalete işarettir.
Ahiret’i seyretmek, ailece iyi ve mutlu bir yaşam sürmeye işarettir.
AHİZE
Rüyada telefon ahizesi görmek, tez ve sevinçli bir habere yorulur.
AHLAT
Rüyada dalından yeni koparılmış ahlat görmek veya yemek, oldukça duygusal biri olduğunuza, aşk ve hayal dünyanızın zenginliğine işarettir.
Mevsimsiz olarak ahlat görmek ise, birinin kötü niyetine maruz kalacağınıza yorulur.
AHMAK
Rüyada ahmak biriyle konuşmak, rızka işarettir.
Bir başka yoruma göre ise düşman tuzaklarına dikkat edilmesi gerektiğine işaret eder.
AHŞAP
Rüyada ahşap ev görmek, ev yeni ise anlayışlı ve iyi bir insanla mutlu bir evlilik yapmaya;
Ev eski ise, hastalığa veya hasta iseniz daha da ağırlaşacağınıza işarettir.
AHTAPOT
Rüyada görülen ahtapot başarılarınızı temsil eder.
AİDAT
Rüyada bir kurum veya şahsa aidat ödemek, borcunuza sadık olduğunuz fakat şu sıralar kimseye borç vermemeniz gerektiğine işarettir.
AİLE
Rüyada aile üyelerini neşeli bir halde gören iyi haberler alır ve işlerinde başarı sağlar. Ailenin kederli görülmesi iyi değildir.
Aileden birinin öldüğünü görmek, ailenizle aranızı açmak isteyenlerin bunda başarılı olamayacaklarına işarettir.
Aileden birinin gurbete çıktığını görmek, sevdiğiniz kimseleri misafir olarak ağırlamaya;
Oğlunuzun askere çağrıldığını görmek, çocuklarınızın hayrını görmemey e;
Eşinizin sizi terkettiğini görmek ise aile hayatınızın mutlu geçeceğine işarettir.
AİŞE (R.Anha)
Rüyada Hz.Aişe’yi görmek, hayır ve berekete delalet eder.
AJAN
Rüyada yabancı bir devlet hesabına çalışan bir ajan görmek sizi çekemeyenlerin varlığına işarettir.
AJANDA
Rüyada ajandaya birşeyler kaydedildiğini görmek, hafızanıza pek güvenmemeniz gerektiğine ve iş hayatınızda dikkatsizliğiniz yüzünden karşılaşabileceğiniz bir soruna delalet eder.
AJANS
Rüyada bir ajansın haberini dinlemek, politik ve toplumsal konularda kafa yormaya ve bu özelliğiniz sizin birgün faydası olacağına işarettir.
AK
Rüyada beyaz renk iyiye ve hayra alamettir.
AKADEMİ
Rüyada akademi görmek, devlet tarafından bir zor ve sıkıntıya işarettir.
Akademi üyelerini toplamış görmek: Can sıkıntısına fakat sonun hayırlı olmasına yorulur.
AKAR ÇEŞME
Rüyada akar çeşme görmek, en güzel günlerinizi boşa harcayarak zamanınızı ve enerjinizi boşa harcadığınıza işarettir.
AKAR DAM
Rüyada damın aktığını görmek, maddi sıkıntıya yorulduğu gibi beklenmedik bir mirasa da yorulur.
AKARSU
Rüyada akarsu, ömrün temsilcisidir. Rüyasında akarsuyun başı, pürüzsüz bir ömüre; akarsuyun berrak bir şekilde akıp gitmesi, ömrünün neşe içinde geçeceğine delildir. Nehir veya dere sakin sakin akarken, birden bire suyunun kesilip yatağının kuruduğunu görmek, ömrünün hastalık içinde geçeceğine; suyun şiddetle ve kenarlarına taşarcasına delice aktığını görmek, hayatının çok üzücü olaylarla devam edeceğine işarettir.
Deredeki suyun pislik ve kan aktığını görmek, kötü ve sıkıntıya işarettir.
AKAS YA
Rüyada akasya ağacı görmek, iyi haberdir.
AKBABAB
Gece rüyada akbaba kuşunu görmek, ahmak ve nezaketsiz bir insana, eğer bu rüya gündüz görülürse hastalıklara işaret eder.
Rüyada görülen akbaba, rüya sahibinin erişeceği korku ve vahşete yorulur. Akbabanın sesini işitmek, keder ve sıkıntıdan kurtulmaktır.
AKCİĞER
Akciğerin sağlamlığı uzun ömre, onun bozukluğu ise kısa ömre işaret eder.
AKÇE
Rüyada akçe görmek ve alış veriş yapmak, hamile bir yakınınız varsa erkek çocuk doğurmasına veya dostlarınızın sırlarını öğrenmeye işarettir.
AKIL HAS TANES İ
Rüyada akıl hastanesini görmek, oyun yerlerine, karma karışık seslere, batıl ve manasız kelimelere, malın elden gitmesine ve çoluk çocuğundan ayrılmaya delalet eder. Bazan da bu hastahaneyi görmek, fakir için erişeceği genişlik, kolaylık ve rahatlığa kavuşmasıyla insanlardan bir şey istememesine işaret eder.
AKILS IZLIK
Rüyada akılsızca hareket ettiğini görmek, cehalete delalet eder.
AKİDE ŞEKERİ
Rüyada akide şekeri yemek veya görmek, hasta için şifa ve dertli için devadır.
AKİK TAŞI
Rüyada akik taşı görmek, fakirliğin gitmesine işarettir. Bir kimse rüyada yanında akikten bir şey bulunduğunu görse, o kimseden fakirlik gider.
Akik, nesil, din ve düzelmeye işaret eder. Akikin beyazı yorumca kırmızısından daha hayırlıdır. Cabir-ül Mağribi’ye göre rüyasında akik bir kaptan su içtiğini gören, hayırlı bir evlada sahip olur. Bu çocuğun büyüdüğünde zengin ve sevilen bir kişi olacağına işarettir. Akik yüzük takmak dine bağlılığa, doğru yolda olduğuna işaret eder.
AKORT ETMEK
Rüyada bir çalgı aracını akort ettiğini görmek, işlerinizin bir süredir aksadığına ve düzeltmek için çok çalışmanız gerektiğine işaret eder.

AKRABA
Rüyada akraba görmek iş ve sağlığınızda kısa sürecek bir aksaklığa işarettir.
Akraba görmeyi güvenli olmaya, yardım görmeye ve güç kazanmaya yoranlar da vardır.
AKREP
Rüyada akrep görmek, el ve dilinden hiçbir kimsenin selamette olmadığı; söz götürüp getiren bir kimse sebebiyle meydana gelecek üzüntü ve kedere işaret eder.
Bazı yorumculara göre çok zahirli akrep, rüya sahibine gelecek maldır. Bunu öldürmek ise, rüya sahibinin elinden çıkacak ve tekrar eline geçecek bir maldır. Akrebin sokması rüya sahibinin eline geçecek ve devamı olmayan bir maldır. Bir kimseye rüyada akrebin vurması o kimseye düşmanını gıybet etmesine ve akrebin vurmasından meydana gelen acı nisbetince o kimseye bir fenalık erişmesine işaret eder.
Bir kimsenin evinde akreplerin yanması o kimsenin düşmanlarının ölmesine delalet eder. Akrebi, yatağı üzerinde görse, o akrep onun düşmanı ve kazancı hakkında üzüntü ve kederdir.
Akrebi gördüğünü ancak kendisini sokmadığını ve akrepten de korktuğunu görse, düşmanı o kimseyi gıybet eder. Ve onun diline düşer. Akrepten korkmadığnı görse, o akrep kendisin gıybet etmeyen ve kendisine bir zarar eriştirmeyen bir düşmanıdır. Rüyada bir akrep öldürdüğünü gören kimse düşmanına karşı zafer kazanır.
Rüyada akrep soktuğunu görmek, düşmanının kendi aleyhinde söz söylediğine ve ondan zarar göreceğine; bir şey görüp onu akrep olmadığı halde, akrep sanan, düşman olmadığı halde birisini kendisine düşman zannettiğine işarettir.

AKROBAS İ
Rüyada akrobasi hareketleri yapmak, bir zorluğu veya tehlikeyi kolaylıkla alt etmeye ve büyük başarılar yaşay acağınıza işarettir.
AKROPOL
Rüyada Yunanistan’daki tarihi Akropol kalıntılarını görmek, tatlı anılarınızı hatırlamakla birlikte yolculuk yapmak ve tatile çıkmak gibi dileklerinizin gerçekleşeceğine işarettir.
AK SAÇ
Rüyada kendinizi ak saçlı olmuş görmek, saygınlığınızın artması demektir.
AK SAKAL VE AK BIYIK
Murada ermeye, kısmetin açılmasına ve işlerin kısa zamanda sonuçlanmasına işarettir.
AKS AKLIK
Bir kimsenin rüyada aksaklığı, yapmak istediği şeyden aciz kalmasına delalet eder. Bazı yorumcular, kendisinin aksadığını gören kimse, ilim, fıkıh ve dince ilerlemeye sahip olur, derler. Aksaklık yolculuğa da işarettir.
Bir kimse rüyada kendisini aksak veya kötürüm yahut ayakları ağırlaşmış ya da herhangi bir şekilde emeklediğini görse, o kimsenin gücünün zayıfladığına ve istediği şeye gücünün yetemeyeceğine işaret eder.
AKS IRMAK
Rüyada aksırmak, şüphe edilen şeyin açıklığa kavuşmasına delalet eder. Rüyada aksırdığını gören kimse, şüphelendiği bir şeyi kesin olarak bilir.
Eğer rüya sahibi borçlu olursa, borcunu ödemeye çalışır. Eğer nezleli ise, kurtulur. Bazen aksırmak nezleye bazen de kızmaya ve yüzünü ekşitip buruşturmaya işaret eder.
AKTAR
Rüyada aktar ile arkadaşlık etmek veya aktar dükkanından alış veriş yapmak, sizin veya yakınınızın hastalığının düzeleceğine yorulur.
AKTÖR
Rüyada aktör görmek, rol yapmaya, olduğundan farklı görünmeye ve güvenilir olmamaya işarettir. Güvenilir dostlarınız olduğuna ve onların iyiliğini görmeye işarettir, diyenler de vardır.
AKTRİS
Rüyada aktris görmek, dedikodu ve zarara yorumlanır. Başarılı olmaya işaret ettiğini söyleyenler de vardır.

AKVARYUM
Rüyada akvaryum görmek, bir süre daha zamanınızı iyi değerlendiremey eceğinize ve yakınlarınızın desteğinden yoksun kalacağınıza alamettir.
ALABALIK
Rüyada alabalık yemek, çok kazançlı bir işe atılmaya; alabalık avlamak, sarışın biriyle yuva kurmaya işarettir.
ALABORA
Rüyada bir deniz aracının siz içinde iken alabora olduğunu görmek, iş hay atınızda bir sarsıntı geçireceğinize işarettir.
ALACA KARGA
Rüyada alaca karga görmek, kibirli, cimri, çok yalancı ve sözünde durmayan bir kimseye işarettir.
Rüyada karga avladığını gören kimse, fakirlik ve darlık içinde, sıkıntı ile haram mala sahip olur.
Karganın ekin ve ağaç üzerinde görülmesi iyiye yorulmaz.
Başka bir yoruma göre alaca karga uzun hayata, eşya ve menfaatin devamına
delalat eder. Karga, kışın elçisidir. Onun için karga görmek, havanın soğukluğuna, sıkıntı ve ızdırap çekmeye delalet eder.

ALACAKLI
Rüyada alacaklı ve borçlu görmek, size dost görünen bir tarafından zarara uğratılacağınız, yalancı dostluklar kurduğunuz şeklinde yorumlanır.
ALAN
Rüyada herhangi bir alan görmek, korku ve endişelerinizin geride kalarak, iş hayatınızın başarılı geçeceğine işarettir.
ALARM
Rüyada alarm işareti verildiğini görmek, güvenli bir gelecek ve mutlu bir evlilik olarak yorumlanır.
ALAY
Rüyada düğün alayı görmek, aile üyelerinin artmasına, kazanca ve yaşlılığın huzurlu geçeceğine yorulur.
Askeri alay görmek, kötü düşüncelere, güvensiz ortama ve bir iftiraya kurban gitmeye işarettir.
Ruhani alay görmek, çevrenizden zarar göreceğinize fakat bunun uzun sürmeyeceğine alamettir.

ALAY EDİLMEK
Rüyada alay edilmek yapılan muamelede aldanmaya delalet eder. Bundan dolayı rüyada kendisiyle alay edildiğini gören kimse aldanır.
ALBAY
Rüyasında albay gören, iş hayatında kolay ilerleyemezse de durumunu da muhafaza etmeyi başarır.
ALBÜM
Rüyada albüm görmek, yarınınızın geçmişten daha iyi olmayacağına ve on günleri zaman zaman arayacağınıza işarettir.
Albüm geçmişe özlemi ifade ettiği gibi, ondan güç almaya da yorumlanabilir.
ALBÜMİN
Rüyada bu hastalığa tutulmak, sağlınızla daha fazla ilgilenmeniz gerektiğine dair bir uyarıdır.
ALÇI
Rüyada alçıy ı görmek, günah ve hataya, üzüntü ve uğursuzluklara, yangına bazen de, hastanın afiyet bulmasına ve harabe yerlerin imarına işaret eder.
ALEM
Rüyada minare, cami kubbesi veya bayrak direği üzerinde alem görmek, barış ve refaha işarettir.
ALEV
Rüyada alev görmek, aksilik ve zararın meydana gelmesi fakat sonucun iyi olması anlamındadır.
Alev yutmak, acı ve kedere işarettir.
Alevde yandığını görmek, çabalarınızın boşa çıkması ve ikiyüzlü dostlarınızın olmasışeklinde yorumlanır.
ALDANMAK
Bir kimse rüyada aldatıldığını görse, büyük kimseler tarafından himaye görür.
ALFABE
Rüyada alfabe okuduğunuzu görmek, yetişkin gibi davranıp, ciddi problemleri çocuksa yöntemlerle çözmeye çalışmaktan vazgeçmeniz gerektiğine delalet eder.

ALIK
Rüyada alık bir kimse görmek, bir amaç ve hedefiniz olmamasına ve bu yüzden de ayağınıza kadar gelen kısmetlerden yararlanamadığınıza işarettir.
ALIN
Rüyada alın görmek, kişinin insanlar arasında rütbe ve makamına, sözünün geçerli ve etkili olduğuna delalet eder.
Alında görülen, kırık vs. gibi kurus ve ayıbın görülmesi rütbe ve heybetinde ve sözün geçerliliğindeki noksana işaret eder.
Alnının güzel ve aydınlık olması sadaka vermeye ve yardımlaşmaya delalet eder.
ALIŞ VERİŞ
Rüyada alış veriş etmek sıkıntısız ve rahat bir yaşam olacağına işarettir.
ALİ (Radyallahu Anh)
Rüyada Hazret-i Ali’yi görmek, güzel habere, ilme ve başarıya yorulur.
Hazret-i Ali’yi evinde ve halkı O’na secde ederken görmek, insanların toplumu ilgilendiren çok önemli meseleleri görüşmek üzere biraraya geleceklerine işarettir. O ev veya mahalde yaşayan insanlar zulme çare bulurlar ve aydınlığa kavuşurlar. Rüyayı gören ilimle uğraşıyor ise, ilminde kuvvet ve kudrete erişir.
O’nu güleryüzle görenin kendi de en güzel insanı değerlerle donanır.

ALİM
Rüyada bir alimin elini öptüğünü gören, onun ilminden yararlanır.
Alimin kendisine bir şey verdiğinin görenin dünyada ve ahirette itibarı büyük olur.
Cahil birinin rüyada kendisinin alim olduğunu görmesi, işlerinin ters gideceğine işarettir.
ALKOLİK
Rüyada alkolik görmek hayra yorulmaz. Meşru olmayan yollardan para ve mal kazanma düşüncesine işarettir.
Bir başka yoruma göre ise, işlerin bozulacağına ve korkuyla geçecek bir zamana işarettir.
ALLIK
Rüyada yüzünü allık sürmek kendinizle didiştiğinize ve bu yüzden de geçimsiz biri olabileceğinize dair bir uyarıdır.
ALKIŞ
Rüyada alkış sesi işitmek, içinizdeki sesi çoğu zaman dinlemeyip insanlara kendinizi sevdirebilmek için kendi kişiliğinizden taviz vermeye işarettir.
ALMANAK
Rüyada almanak görmek, zamanınızı iyi değerlendirmeniz gerektiğine işaret eder.
ALMANYA
Rüyada Almanya’yı görmek, bir takım beklentilerinizin boşa çıkmasına veya iyi sonuçlar almayacağınıza işarettir.
ALTIN
Rüyada altın görmek, sağlığa ve umuda işarettir. Rüyada altın bilezik takmak, rüya sahibinin eline geçecek mirastır. Altın görmek, ferahlığa, rızka, salih amele, üzüntü ve kederin gitmesine, zevceye,
evlada, ilme, hidayete, altından yapılan süs eşy alarına delalet eder. Altın saymak: Kısa sürecek bir hastalığa, Altın bozdurmak: Üzüntüye, Altın bilezik: Şeref ve itibarınızın artmasına, Altın saat: Yapacağınız işlerde bazı suistimallere maruz kalacağınıza, Altın yüzük: Dostlarınızdan sitem işiteceğinize, Altın külçe: Dostlardan uzaklaşmaya, Altın yaldızlı kitap: Zor bir işi başaracağınıza, Birisinden altın almak: Saygın bir kişinin etkisi altında kalmaya,
Altın zincir: Çok gizli bir sırrınız olduğuna,
Üzerinize altın saçılması ise aslı olmayan kötü sözler işiteceğinize işarettir.
Altın görmeyi keder ve sıkıntıya yoranlar da vardır.
ALTIN VE GÜMÜŞ HURDASI
Rüyada altın ve gümüş kırıkları görmek, menfaatli ilme, çok sadık dosta, kendisine uygun eşe ve hayırlı çocuğa delalet eder.
ALYANS
Rüyada alyans görmek evliliğe yorulur.
Evli bir kadının bekar birine alyans vermesi, kocasıyla arasının uzunca bir süre için bozulacağına alamettir.
AMATÖR
Rüyada herhangi bir işi amatörce yaptığınızı görmek, insanlar hakkında samimi duygular taşımaya ve sevildiğinize işarettir.
AMBALAJ
Rüyada bir şey ambalajladığınızı görmek, uzaktan bir misafirinizin gelmesine veya sizin bir yolculuğa çıkacağınıza delalettir.
AMBAR
Rüyada ambar görmek bolluğa yorulur. Rüyasında bir buğday ambarının ağzına kadar dolu olduğunu görmek, rızık ve berekete delildir. Ambarı boş görmek ise sıkıntı ile yorumlanır. Bir ambardan zahire çıktığını gören, bilgisi ile halka yardımcı olur.
AMBER
Rüyada amber görmek, büyüklerinizin yardımıyla bir mal varlığı elde etmeye işarettir.
Amberle tütsü yaptığınızı görmek, inançlarınıza uymayan haller içine girmeye veya paranız faydasız şeylere harcayıp aciz duruma düşeceğinize dair uyarıdır.
Amber koklamak, dostlarınızın sizinle ilgilendiklerine ve sizinle birlikte olmaktan hoşlandıklarına işarettir.
AMCA
Rüyada amcanızı görmek, başkalarından çok kendi aklınız ve kararlarınıza güvenmeniz ve bunu bir an önce öğrenmeniz gerektiğine işarettir.
AMELE
Rüyada amelelik yaptığınızı görmek, yaşamınızda önemli bir değişikliğin habercisidir.
AMELİYAT
Rüyada ameliyat olduğunu görmek, ameliyatı yapandan veya büyüklerden yardım görmeye delalet eder.
Ameliyatın kolay geçmesi görülecek yardımın da kolay olacağına işarettir.
AMERİKA
Rüyada Amerika’yı görmek, sizi şaşırtacak gelişmelere karşı hazırlıklı olmanız gerektiğine işarettir.
AMİN
Rüyada okunan bir duaya “amin” demek, korku ve sıkıntılarınızdan kurtulup aydınlığa çıkmaya yorulur.
AMİRAL
Rüyada amiral görmek, yakınlarınızda size pek iyi duygular beslemeyen, kıskanç biri bulunduğuna işarettir.
Amiral ile konuşmak, dostluğuna güvenerek açıldığınız birisinin size ait sırları ortalıkta söylemesine alamettir.
AMONYAK
Rüyada amonyak koklamak, böbreklerinizden bir şikayet olacağına yorulur.
AMORTİ
Rüyada piyango biletinize amorti çıktığını görmek, maaşınıza yapılacak zammın çok az olacağına işarettir.
AMPUL
Rüyada ampul görmek her halükarda iyidir. Mutluluğa, sevince ve zihin berraklığına yorulur. Ampulün canlı renkler taşıması veya yanması daha iyidir.
ANA
Rüyada anasının kendini doğurduğunu gören kimse hasta ise iyişelir. Eğer sağlam ise genişliğe kavuşur. Eğer zengin ise sıkıntıya girer, fakir ise zenginleşir.
Anneyle konuşmak: İyi haberler alınacağına, Anneyi dövmek: Hastalanmaya, Anneyle oturmak veya birlikte bir yere gitmek: Huzur ve rahat, Anneyi ağlarken görmek: Büyük bir kedere, Anneyi kendisine gücenmiş görmek: Yapmış olduğunuz bir işten dolayı kendinizi
suçladığınıza, Yeniden anne karnına girdiğini görmek ise sevdiklerine kavuşmaya işarettir.
ANAHTAR
Rüyada anahtar görmek, rızka yardımı ve ilim kapısını açmaya delalet eder. Özellikle kendisiyle beraber birçok anahtar varsa, rızık ve ilme sahip olmaya yorumlanır. Bazen anahtar evlada,casuslara, yolculuğa, kölelere, kadınlar için
kocaya ya da mala işarettir.
Anahtar görmek; düşmanı yenmeye delalet eder. Elinde cennet anahtarı olduğunu gören kimse, ibadet ve ilme sahip olur. Yahut hazine veya miras yoluyla helal mal elde eder.
Anahtar, duanın kabul olmasına da delalet eder. Bir kimse elinde birçok anahtar bulunduğunu görse, büyük bir saltanata erişir.
Anahtar, hazinelere de delalet eder. Çünkü hazineler onlarla açılır. Bir kadın rüyada kendisine anahtar bırakıldığını görse, o kadın birisiyle nikahlanır. Rüyada kapıyı güçlükle açtığını gören kimse, kapıyı açıncaya kadar maksadına kavuşamaz.
Rüyada anahtar olduğunu görmek, temiz su ile abdest almaya,ibadete delalet eder. Elinden anahtarın düştüğünü gören, namaz kılmakta tembellik eder.
Rüyada anahtar görmek, güç işlerin aşılmasına, kederden kurtulmaya, hastalıktan iyileşmeye, muradın oluşuna, dinde kuvvete, duaların kabulüne, ilim ve marifete işaret eder.
Demirden anahtar kuvvet ve gücün belirtisidir. Açmak iyidir, zafere işarettir. Elinde anahtarla olduğunu görenin eline mal geçer. Anahtarla bir yeri açmak, dua ile bir şey istemeye delalet eder.
Rüyasında bir kapıyı açmak için cebinde anahtar aradığını görmek, büyük bir iş kurmak için sermaye veya ortak aradığına, yahut önemli bir davanız için ünlü bir avukat bulmaya çalıştığınıza veya elinize geçen büyük miktarda bir paranızı nasıl değerlendirmeyi düşündüğünüze delalet eder.
Başka bir yorumcuya göre, rüyada anahtar görmek, düşünce ile yorumlanır.
ANANAS
Rüyada ananas görmek, saygı değer ve içine kapalı bir olmaya işarettir.
ANAS O N
Rüyada anason görmek, hayır ve menfaate; bir rivayete göre de kedere yorumlanır. Tazesi kurusundan iyidir.
Sirin’e göre anason hayra yorumlanır. Rüyasında bir baharatçıdan anason satın aldığını görmek, beklediği bir habere işarettir. Anason içtiğini gören, aldığı haberden sevinir. Çiçek açmış bir anason ağacını gören hiç beklemediği bir yerden müjdeli bir haber alır.
ANATOMİ
Rüyada anatomi işiyle uğraştığınızı görmek, alacağınız üzücü bir haberin içyüzünü araştırmakla sıkıntınızın azalacağına işarettir.
ANBER ÇİÇEĞİ
Rüyada anber çiçeği görmek sevinçle yorumlanır. Bir rivayete göre, zengin ve güzel biriyle evlenir.
Anber çiçeğini dalı üzerinde görüp koklayan büyükleri tarafından övülür. Anber çiçeğini yerden kopardığını gören, tanıştığı büyük bir kişiden veya sevdiği birinden ayrı düşer.
ANÇUEZ
Rüyada ançuez yemek, olmayacak sözlere kanıp kendinizi üzmenize işarettir.
AND İÇMEK
Rüyada and içmek veya yemin töreninde bulunmak, bir vefasızın sizi incitmesine ve ardından acı çekmeye işarettir.
ANES TEZİ
Rüyada anestezi yapmak, bir hastanın iyileşmesine veya yardıma muhtaç bir insana yardımda bulunmaya yorumlanır.
ANGARYA
Rüyada angaryaya koşulduğunuzu görmek, hayat veya iş arkadaşlarınızın tembelliği yüzünden zorluklarla mücadele edeceğinizin işaretidir.
ANIRMA
Rüyada eşek anırması duymak, içinizi saran bir sıkıntının daha da artacağına yorulur.
ANJİN
Rüyada anjin hastalığına yakalanmak, verdiğiniz bir sözden dönmeye veya borca girmeye işarettir.

ANKA KUŞU
Rüyada anka kuşu görmek hayırlıdır. Hayal dünyanızın zenginliğine ve talihinizin bundan böyle rast gideceğine işarettir.
Anka kuşuna sahip olduğunu gören kimsey güzel bir kadınla evlenir.
Anka güzel bir kadına, garip haberlere ve uzak yolculuklara delalet eder.
ANLAŞMA
Rüyada düşmanla yapılan anlaşma korkudan emin olmaya ve zahmetten sonra rahatlığa, hastanın şifa bulmasına, sürenin uzatılmasına, faydalara, rızıklara, geçimin çokluğuna ve yolun bitmesine, bekan için evlenmeye, bina işlerine, namaz, oruç ve hayırlı işler yapmaya işaret eder.
ANLAŞMAZLIK
Rüyada eşinizle aranızda bir anlaşmazlık çıktığını görmek, yaptığınız iyilikleri başa kakma huyunuzdan vazgeçmeniz gerektiğine işarettir.
ANLATMA
Rüyada bir hikaye veya masal anlatmak, zamanınızı boşşeylerle geçireceğiniz yerde, iyi bir şeyler üreterek kendinize ve çevrenize faydalı olmanız gerektiği hususunda bir uyarı sayılır.
ANS İKLOPEDİ
Rüyada bir ansikloyediyi açık karıştırdığınızı görmek, bil bilginden bilim hususunda büyük bir şekilde faydalanacağınıza işarettir. Ansiklopedi satın aldığınızı görmek, eğer öğrenci iseniz başarılı olacağınıza, memur veya işçi iseniz, ticaretinizin genişlemesi için yabancışirketlerle anlaşmalar yapacağnıza, ev kadını iseniz ev işleri hususunda bilgi almaya çalıştığınıza delalet eder.
ANTEN
Anten, uzaklardan haber almaya yorumlanır. Evinize bir anten kurduğunuzu görmek, uzaktaki bir akrabanızdan haber alacağınıza veya beklediğiniz bir işinizin olacağına işarettir. Anten, istemediğiniz bir kimse ile karşılaşacanğınıza da delalet eder.
ANTİKA EŞYA
Rüyada antika eşya görmek, psikolojik bir rahatsızlıktan sonra huzura işaret eder.
ANTRE
Rüyada bir antrede bulunduğunuzu ve hangi yöne gideceğinizi kestiremediğinizi görmek, hayatta yapacağınız işte tereddüt ettiğinize ve bir türlü ne yapacağınıza karar veremediğinize işarettir.
ANTRENÖRÜ
Rüyada antrenör görmek, kendinize yol gösterecek birine ihtiyaç duymaya veya bir hatanızın yüzünüze vurulmasına delalettir.
Rüyada bir spor antrenörü olduğunuzu ve gençleri maça hazırladığınızı görmek, kazanmak için bazı düşüncelerinizi uyguladığınıza işarettir. Takımınıza maç yaptırarak, onları kazandırdığını görmeniz, uyguladığınız yeni şeylerin başarılı olduğuna işaret eder.
Bir sporcu olduğunuzu ve bir antrenörün sizi çalıştırdığını görmek, hayatınızda tek başınıza bir iş başaracak kabiliyette olmadığınız, size yardım edecek bir kişiye her zaman ihtiyacınız olduğuna işarettir.
APANDİS İT
Rüyada apandisit amelayatı olduğunuzu görmek, umduğunuzdan daha da iyi bir evlilik yapmaya ve mutlu olmaya işarettir.
Bir başka yoruma göre ise, rüyada bir hastahanede apandisit ameliyatı geçirdiğinizi görmek,kızınızın veya oğlunuzun bir genç kız veya bir gençle tanışarak, evlenmeye karar verdiklerine ve bu haberi onlardan alacağınıza işaret eder. Apandisit ameliyatı vücudunuzdan eksilecek bir parçaya delalet ettiği için, çocuklarınızdan birinin de evlenerek evinizden ayrılması tabiri bu bakımdandır. Bir rivayete göre de rüyada apandisit olduğunuzu görmek, büyük bir sıkıntıdan kurtulacağınıza işarettir.
APARTMAN
Rüyada apartman görmek zenginlik ve ferahlığa yorulur. Bir apartmanın kapıcısı olduğunuzu ve kalorifer dairesinde çalıştığınızı görmek, yeni bir daireye taşınacağınıza, bir apartmanın sahibi olup bahçesine çiçek ekmeye uğraştığınızı görmek, evleneceğinize veya çocuklarınızdan birini evlendireceğinize delalet eder.
Bir apartmanın önünden geçip, onun büyüklüğüne bakan ve bu kadar büyük bina karşısında şaşıran insan, kendisine verilen yeni bir iş hususunda onu başarıp başaramayacağı hakkında kuşkuya düşer. Büyük bir apartmanda yukarı katlara çıkmak için asansöre bindiğini gören, uçakla uzuk bir yolculuğa çıkar veya uzak bir yerden bir yolcusu gelir veyahut önemli bir haber alır.
APOLET
Rüyada omuzunuza apolet takıldığını görmek, gösteriş huyunuzun olduğuna ve bundan bir gün zarar göreceğinize işarettir.
APSE
Rüyada bir yerinizin apse tuttuğunu görmek, eski bir meselenin tekrar gündeme gelmesine yorulur. Vücudunuzda apse görmek, geçimsizliğe de yorumlanır. Vücudunun herhangi bir yerinde bir apse olan kimse, iş hayatında arkadaşları ile mahallesinde komşuları ile evinde ailesi ile geçimsizlik içinde yaşar.
APTAL
Rüyada aptal bir kimseyi görmek, kalbini kırdığınız birinin gönlünü almaya işarettir,
ARABA
Rüyada araba görmek, rüya sahibinin geçimi için aldığı tedbire delalet eder. Araba yolculuğa ve hayırlı evlada da yorumlanır.
ARABA VAPURU
Rüyada araba vapuruna binmek, neşeli ve dinlendirici bir seyahate yorulur.

ARALIK
Bu ayın ilk günü ve gecesi görülen rüya gerçekleşir.
ARAMAK
Rüyada bir şey aradığınızı ve bulduğunuzu görmek, geçmişte faydalanamadığınız imkanlara tekrar kavuşmaya yorulur. Aradığınız şeyi bulamadığınız taktirde sıkıntınız bir süre daha devam edecek demektir.
ARANMAK
Rüyada bir kişi tarafından arandığını görmek, kendisine isabet edecek üzüntü ve kedere delalet eder.
Rüyada aramak, aran kimsenin duruman göre yorumlanır. Eğer aranan kimse onu arayan kimseden kaçmıyorsa, korktuğu şeyden emin olur.
ARAP
Rüyada arap görmek, zor işlerin kolaylaşmasına yorumlanır.
ARAŞTIRMA
Rüyada ilmi araştırmada bulunan birini görmek, başarılı olmanın sırrını öğrenerek mutlu olmaya yorulur.
ARAZİ
Arazi görmek zevce ile tabir olunur. Arazi satın aldığını gören evlenir, satan boşanır. arazinin bol ürün verdiğini görenin nesli çoğalır. Yer üzerine çömekmek veya yere yatıp yuvarlanmak hayra yorulmaz. Yerde su yolu kazan , geçimi için çalışır. Suyu akıtırsa yaptığı işte başarılı olur. Temiz arazi iyidir, aksi ise hayra yorulmaz.
Ayaklarının altında toprak toplandığını yani azalıp çoğaldığını görenin ömrü azalmıştır. Gözünün gördüğü kadar geniş bir araziye sahip olduğunu görenin, halk önünde itibarı artar. Böyle bir arazisatın aldığını gören zengin ve kısır bir kadınla evlenir. Geniş fakat bilmediği bir araziye malik olduğunu gören, dünyalığa nail olur yahut yabancı biriyle evlenir veya eline çok mal geçer. Yerde oturduğunu gören yüksek bir mevkiye ulaşır. Yerden avuç avuç toprak alarak yediğini gören zengin olur. Yolda giderken, yolun yaklaşarak kısaldığını görmek hayırlı değildir. Önüne toprak yığıldığını görmek uzun bir ömre işarettir. Ekili bir araziden çıkıp çorak bir araziye girdiğini görmek sünneti terk etmeye delalet eder. Bir yerden çıkıp başka bir yere gidriğini görmek, bir evden başka bir eve taşınacağına işarettir.
Rüyasında bir insanı gömmek için bir yeri dazdığını gören, birine bir hile düşünüyor demektir. Bir yere çukur kazdığını gören eşinden ayrılır. Bu çukurun kenarında durup içine girmediğini gören eşiyle kavga edip sonra barışır. Bir çukurda olup oradan çıktığını gören hasta ise iyi olur, tutuklu ise kurtulur, sıkıntıda ise genişliğe çıkar. Bir çukurda olup kendisini kurtarmaları için çağırdığı halde yardıma gelmediklerini veya gelip de yardım etmediklerini gören, mezara girer. Toprağın tendisi ile konuştuğunu gören çok yaşar. Bir dere veya bir ark kazdığını gören halka iyilik etmeye çayışır veya büyük bir işe girer.
Bir arazi üzerine bir köprü yaptığını gören dininde kuvvetli olur. bir köprüyü yıktığını gören dininde zayıf olur. Bazı yorumcular rüyada köprü yapmayı dört şekilde izah etmişlerdir; din ve dünya, yüksek makam, sığınma ve saklanma, faydalı olma. Bir tarlayı suladığnı gören zengin olur veya evlenir. Tarlasını su bastığını gören eşinden ayrılır. Tarlasının toprağından kerpiç veya tuğla yaptığını
gören helal mal kazanmak için çalışır.
Rüyasında kendisini geniş bir sahrada gören yolculuğa çıkar. Yeri kazıp toprağını yediğini gören mal bulur. Kuyu açmak için yeri kazdığını gören hile ile mal elde eder. Kendisini toprağın yuttuğunu gören musibete uğrar veya malından olur. Geniş bir yerden dar bir yere çıktığını görmek, günah işlemeye delalet eder.
Bir tarlaya sahip olduğunu gören bekarsa evlenir. Çocuğu yoksa olur. Ticaret yapıyorsa biriyle ortak olur yahut bir insana malını emanet eder veya ona sırrını açar. Veya mirasa konar ya da bir ev satın alır.
Rüyasında arazinin sallandığını görmek karısının çocuk düşüreceğine, bekar ise üzülecek bir şeyle karşılaşacağına; toprağın çöküp üzerinde olanların battığını görmek isyana; toprağın ayakları altında toplandığını görmek işinin bozulmasına, eşinden ayrılacağına, işinden olacağına veya hasta olacağına delalet eder. Kendisini toprak olmuş olarak görmek halk arasında ün kazanacağına veya işinde yükseleceğine işarettir.
ARDIÇ AĞACI
Rüyada ardıç ağacı görmek, kendinizi insanlara sevdirdiğinize ve sağlam bir kişiliğinizin olduğuna işarettir.
ARDIÇ KUŞU
Rüyada ardıç kuşu görmek, çevrenizde müsrif ve obur kimselerin olduğuna ve sizi sömürdüklerine işarettir.
ARDİYE
Rüyada ardiye görmek, para biriktirmeye veya ticareti istifçiliğe çevireceğinize yorulur.

AREFE GÜNÜ
Rüyada arefe gününde bulunduğunu gören kimsenin, kayıp bir kimsesi varsa, ona kavuşur. Yakın akrabalarından kendisiyle ilişkileri kesilmiş ve görüşemediği bir kimsesi varsa, birbirlerine kavuşurlar. Birisiyle münakaşalı iseler barışırlar.
Arefe gününü görmek hacca ve karlı bir ticarete delalet eder.
Rüyada fecirden önce gece vaktinde Arafat’ta vakfeye durduğunu gören kimse, arzu ve isteğine kavuşur.
ARI
Rüyada arı tutmak, arzuların gerçekleşmesiyle tabir olunur.
Rüyada arı görmek çok çalışmaya ve bol kazanç elde etmeye yorumlanır. Arı sokması, zarara uğramanın işaretidir. Arı kovanı: İyi bir insanla evlenmeye, Arı balı: Eşinizin zengin olacağına, Arı kuşu: Çok özel ve ahlaklı bir kadına, Arı sokması: Yakınlarınızın kıskançlıklarından dolayı üzülmeye, Sarı arı: Uzak bir akrabanızın hastalanmasına, İri arı: Evlenmeye veya mirasa konmaya, Arı öldürmek ise beklenmedik bir habere işarettir.
ARICI
Rüyada arıcıyı görmek, mücadele etmeye, mal almaya ve silah kullanmaya işaret eder.

ARKADAŞ
Rüyada arkadaş görmek iyidir. Ticarette şans ve başarıya yorulur.
İyi arkadaş uzun ömre, kötü arkadaş ise kavga ve münakaşadan uzak durulması gerektiğine işarettir.
Rüyada arkadaşla kavga etmek: Yapılan gizli bir işten dolayı pişmanlık duymaya,
Hasta arkadaş görmek: Sıkıntıdan kurtulmaya, Arkadaş düğününde bulunmak: Aşkta başarıya,
Arkadaş cenazesinde bulunmak: Her an bir tatsızlığın çıkmaması için çok ihtiyatlı davranmanız gerektiğine işarettir.
ARKEOLOJİ
Rüyada arkeoloji ile uğraşmak, başarılarınızı gölgelemeye çalışanların olduğuna işarettir.
ARMA
Rüyada arma görmek, ummadığınız bir yerden hediye alacağınıza yorulur.
ARMAĞAN
Rüyada armağan almak, arkadaş veya sevgili bulacağınıza işarettir.
ARMATÖR
Rüyada armatör görmek, uzun bir deniz yolculuğuyla tabir olunur.
ARMUT
Rüyada armut görmek, mala yorumlanır. Rüyada armut yiyen kimse mal ve nimete erişir.
Armudu mevsiminde yemek hayra, mevsiminin dışında yemek haram mala delalet eder.
Cafer-i Sadık (R.A.) demiştirki; Rüyada armut görmek beşşekilde tabir edilir. Helal mal, zenginlik, iyi bir eş, murat ve menfaat. Rüyada sulu armut yediğini görmek bir tüccardan menfaat bulacağına, kadının armut görmesi bir çocuğu olacağına işaret eder.
ARPA
Rüyada arpa görmek, az bir çalışmayla elde edilecek helal rızka delalet eder. Bazı yorumcular arpa, beden sağılığıyla meydana gelecek maldır, derler.
Arpa ektiğini görmek, karlı bir ticaretten artan ve büyüyen bir mal y ığmaya veya beden sağlığı ile beraber yüksek bir mevki elde etmeye delalet eder. Yaş ve taze arpa bolluğa, hayırlı haber istemeye, sıhhat ve afiyete işarettir. Rüyada arpacıdan arpa almak zenginliğe, Mevsiminde arpa biçmek, fazla mala ve Hacca gitmeye, Arpa tanesi yemek, dostlarınızla aranızın açılacağına, Olgunlaşmış arpa tarlası görmek ise kısmet açıklığına işarettir.
ARSA
Rüyada arsa görmek ve üstüne bina yapmayı istemek, bir yakınınızı kaybedeceğinize veya maddi durumunuzun bozulacağına işarettir.
ARS ENİK
Rüyada arsenik ile zehirlenmek, uzun ömre ve sağlığa yorulur.
Arsenikle zehirlenmek, aynı zamanda işlerinin başkaları tarafından bozulmak istendiğine ve dikkatli olmak gerekeceğine delalet eder.
ARS LAN
Rüyada arslan, zulme, şiddete, kendini beğenmişliğe ve bazen hastanın iyileşmesine işaret eder.
Dişi arslan görmek kötü ve zalim kadına işarettir.
Arslan ile güreş tuttuğunu gören kimse hasta olur.
Bir kimse korktuğu halde yırtıcı hayvandan birisine bindiğini görse bir musibete düşer. Yahut altından çıkamayacağı bir iş başına geçer. Eğer hayvandan korkmazsa galip geleceği bir düşman ile yorum edilir.
Arslanı evinde gören kimse hayra, saltanata ve uzun ömre erişir. Arslanla dövüştüğünü gören, azgın düşmanla kavga eder. Arslan eti yemek, zenginliğe ve refaha; arslan kükremesi, felakete; arslan yavrusu, iş hayatında iyi bir arkadaşa; arslanları yolda koşarken görmek, ummadığınız bir yerden şansınızın açılmasına işarettir.
Arslana binip gezdiğini gören kimse, büyük ve kuvvetli bir düşmanına üstünlük
sağlar. Arslanı kovalay ıp onun kaçtığını gören, korktuğu ve çekindiği bir şey den kurtulur ve muradına erer.
Arslandan korktuğunu fakat bir zarar görmediğini gören, düşmanından kurtulur. Evinde arslanlar bulunduğunu gören hayra erer, ömrü uzun olur. Arslanın derisinden, etinden, kemiğinden, kılından, damağından ve arslanın bir şeyinden bir parça bulduğunu gören miras yer.
Azgın ve saldırgan arslan zulme işarettir. Bir arslanın kendisini kovaladığını görmek, hükümetten korkmaya; bir arslana binmiş ama korkmakta olduğunu görmek, bir belaya uğrayacağına işarettir. Arslanı görüp kaçtığını ve hayvanın kendisini görmediğini gören, ilim ve hikmete nail olur. Bir arslanın bir memlekete girdiğini görmek, orada hükümet başkanının değişeceğine işarettir.
ARZUYA KAVUŞMAK
Rüyada arzu edilen şeye kavuşmak, çok ilme, Allah (C.C.)’a ulaştıran yola veya helal mala delalet eder. Rüyayı gören bekarsa evlenir. Fayda ve kazanç sağlar.
ARZ VE TAKDİM ETMEK
Bir kimse rüyada bir ordunun kumandanına arz ve takdim edildiğini ve kumandanın da kendisine dargın olduğunu görse, rüya sahibinin büyük bir günah işlediğine delalet eder. Eğr kumandanın kendisinden memnun olduğuna inanıyorsa, Allah (C.C.) o kimseden razı olur. Eğer kendisine bir şey verilse, ümit ettiği şeye kavuşur.
ASA, DEĞNEK
Rüyada asa görmek, şerefli, kuvvetli, kudretli ve halka yardım eden bir kimseye yorumlanır.
Asanın kırıldığını gören kimse,memur ise vazifesinden alınır, eğer tacir ise, ticareti elinden gider.
Rüyada asaya dönüştüğünü ggören kimse, kısa samanda vefat eder. Asanın kırıldığını gören kimse, şiddetli bir hastalığa tutulur ve o hastalık sebebiyle de kendisinin kuvvet ve kudreti gider.
Asa emre, yasağa, düşmana galip gelmeye, istek ve maksadına kavuşmaya delalet eder.
Rüyada başka bir kimseyi asa ile dövdüğünü gören kimse, dövülen kimse hakkında dil uzatarak onun namusuna eksiklik getirecek söz söyler.
AS FALT
Rüyada asfalt yol, düzenli kazanca işarettir. Asfalta batmak, zarara girmeye yorumlanır.
ASHAB-I KİRAM
Rüyada sahabe-i kiramı güzel halde görmek, o kimsenin sahabe hakkındaki güzel itikadına ve sünnetlerine tabi olmaya delalet eder. Bazı kere bu rüya, askeri harekata ve asker sevkine, bazen de ilmin ve emr-i bilmaruf ve nehy-i anilmünkerin yayılmasına işaret eder.
Sahabeyi görmek, iyi geçinmeye, muhabbete, kardeşliğe yardım ve yararlılığa, düşmanlık ve kıskançlıktan kurtulmaya, kalpte olan kinin gitmesine ve sevgiye işaret eder. Rüyayı gören fakir ise zengin olur. Eğer zengin ise ahireti dünyaya tercih eder ve malını Allah rızası için sarf eder.
Sahabe-i kiramı görmek, tövbeye ve Allah’tan başka her şeyden uzaklaşmaya, sahabenin yolunda belirli bir yer ve miktarda hayır ve berekete delalet eder. Rüyada sahabeyi defalarca gören geçim sıkıntısı çeker. Ensarı, oğullarını görmek, tövbe ve mağfirete, muhacirini görmek ise, hüsn-i yakin ve itikada, Allah Teâlâ’ya itimad ve tevekküle, dünya muhabbetinden uzaklaşmaya, dünyada zühd ve takvâya, söz ve işinde doğru olmaya işaret eder.

AS ILMAK
Rüyada asılmak, yüksek makam ve rütbedir. Asılarak öldüğünü gören kimse, memurluğu esnasında dini inançları zayıflar. Asıldığında ölmeyip sağ kalsa, bir vilayete dindar ve adaletli bir vali olur.
Halk tabakasından birisi asıldığını görse, perişan olur.
Rüyada ölü bulunduğu halde yine idam edildiğini gören kimse, dini bozulmakla beraber dünyada şeref ve yüceliğe erişir. Hayatta olduğu halde asıldığını gören kimse, dini bozulmadan yücelik, şeref ve saltanata kavuşur.
Rüyada idam edildiğini, ancak ne zaman asıldığını bilmediğini görse ve o kimsenin de elinden çıkmış kaybolmuş bir malı varsa, o mal yine kendisine gelir ve ihtiy açları görülür.
Evli olmayan kimse hakkında idam edilmek, evleneceğine işarettir.
Rüyasında asıldığını gören, ün ve servete kavuşur. Bir topluluğun kendisini astıklarını gören onlara başkan olup emreder. İhtiyar birinin kendisini astığını ve halkın da seyrettiğini gören, o mahallin büyük bir kişisi olur. Kendisini astığını gören ve karşısında akrabalarının seyrettiklerini gören onlar tarafından sevilir ve sözü de say ılır. Asıldığı ve fakat ipi kopararak düştüğünü gören memur ise işinden atılır, zengin ise fakirleşir, fakir ise saygısını kaybeder, tüccar ise zarar eder.
AS İLZADE
Rüyada asil birisiyle tanışmak veya karşılaşmak, düşmanlarına üstün gelmeye ve işlerinin düzelmesine yorumlanır. Asilzade görmek, bir rivayete göre de, beklenmeyen bir miras almaya işarettir.
AS İS TAN
Rüyada asistan olduğunu görmek, bir işe girmeye, bir kuruma bağlanmay a, sağlam bir bağlantı kurmaya yorumlanır.
AS İT
Zarar verici bir madde olduğu için rüyada asit görmek de zarara uğramaya yorumlanır. Bir yere asit döktüğünü görmek, bir işi kökten çözümlemeye işarettir.
AS KER
Rüyada görülen asker ile beraber bir peygamber veya melik ya da bir alim varsa, mümin ve muvahhitler hakkında yardıma işaret eder.
Bir kimse rüyada bir şehire veya bir sokağa ya da bir mahalleye asker geldiğini görse, o yerlere yağmur yağar.
Bazı yorumcular, asker görmek, müminler hakkında zalimlerden intikam almaktır, dediler.
AS MA
Rüyada asma görmek genelde zevce ile yorumlanır.
Asmadaki üzümlerden koparmak: Koparılan miktar kadar bir kadına masraf etmeye,
Asma altına oturmak: Rahat ve uzun bir yaşama,
Asmayı kurumuş görmek: Maddi sıkıntıya,
Asma satın almak: Zengin biriyle evlenmeye,
Asmadan üzüm toplamak: Bir kadın sayesinde mal sahibi olmaya,
Asma dikmek: Şan ve şeref sahibi olmaya işarettir.

ASMA KABAĞI
Rüyada asma kabağı görmek hayırlı haberle tabir olunur. Asma kabağı almak, koparmak ve yemek, kar ve kazanca yorulur.
Bazı yorumcular ise, rüyada asma kabağı görmek bir sırrınızın yakınlarınız tarafından açıklanacağına işarettir derler.
AS TRAGAN
Rüyada astragan bir manto giymek, kısa bir süre içinde uzak bir yolculuğa yorumlanır.
AS YA
Rüyada kendinizi Asya’da görmek, daha romantik biri olmaya ve eski bir dostunuzla karşılaşacağınıza işarettir.

Rüyada yemek yapıp dağıttığınızı görmek, yakında darlıktan kurtulacağınıza yorulur.
AŞI
Rüyada aşı olmak, sağlığınıza önem vermeniz ve yeteri kadar su kullanmanız gerektiğine işarettir.
AŞK
Rüyada aşık olmak beladır. Bundan dolayı bir kimse rüyada aşık olduğunu görse, bir belaya yakalanır.
Aşık, iyi veya kötü işleri arzu eden bir kimsedir. Aşk, muhabbet sahipleri için kalpte bir sıkıntıdır. Eğer kalbinde bir sıkıntı olduğunu görse, o sıkıntı muhabbettir.
Aşk, üzüntü ve kederdir. Binaenaleyh rüyada aşık olduğunu gören kimseye üzüntü ve keder erişir. Zira aşıklar üzüntülü ve mahzundurlar.
Aşk, rüya sahibinin gizlemediği bir sözü açıklamasın delalet eder.
Bir başka yoruma göre ise rüyada aşık olmak hayır ile yorumlanır. Kendisinin aşık olduğunu gören iyi ve doğru yolda hareket etmek için son derece istekli olur.
Birisinin size aşık olduğunu görmek ise o kimseye faydanız dokunacağına işarettir.
AŞURE
Rüyada aşure pişirmek ve yemek, size de faydası dokunacak bir hayır işine girişmeye işarettir.
Aşure ayında olmayıp da rüyada aşure görmek veya yemek üzücü bir haber alınacağına işaret eder.
AT
Rüyada görülen at insanın dileğini temsil eder. Rüyada yanında at olduğunu görmek, rızkın geniş olmasına ve düşmana galip gelmeye delalet eder. Ata binmeye layık olmayan kimsenin rüyada ata bindiğini görmesi, izzet ve makam sahibi olmasına işaret eder. Bazen de o kimse için yolculuk meydana çıkar. Erkek ata bindiğini gören kimse düşmanından korunur. Rüyada taya bindiğini gören kimsenin güzel bir çocuğu olur.
Semer vurulmuş bir hayvana bindiğini gören kimse, ne fakir, ne de zengin, orta halli olarak yaşar. Bekar olan kimse kısrağa bindiğini görse, hanımefendi, zengin ve asıllı bir kadınla evlenir.
Bazen de at, güzel yapılmış eve işaret eder. Bir kimse başkasının atına binse
o kimsenin mertebesine yükselir.
Bir kimse eğersiz ve gemsiz bir kısrağa bindiğini görse, ahlaksız bir kadınla evlenir. Yahut sebatı olmayan bir işi üzerine alır. Bir kimse bir takım atlara sahip olduğunu veya onları otlattığını görse, arkadaşları arasında değerli olur. Bir kimse kendi yanında veya evinde bir atın telef olduğunu görse, bir insanın vefatına delalet eder.
Ata bindiğini gören kimsenin hanımı hamile ise, bir oğlan çocuğu doğurur. At, uzaktan gören kimse için, müjde izzet ve hayırdır. Kısrak at, şerefli bir kadındır. Katı ve sert başlı olup binicisi durdurmak istediğinde durmayan at, deli bir kimsedir. Yürütülmek istendiği zaman duran at, bir işi benimsemeyip tembel olan ve işlerinde tembellik gösteren insana işaret eder.
Bazı yorumcular, at şöhrettir derler. Siyah ata bindiğini gören yolculuk yapar ve
o yolculukta malı eksilir. Erkek at, saltanat ve devlettir. Bir kimse rüyada kendisine bir takım atların arzedildiğini görse, o kimse dünyayı arzu etmek sebebiyle namazından geri kalır. Kendi atından inip başkasının atına bindiğini gören kimse, bir halden diğer hale geçer.
Bir kimse at üzerinde elinde mızrak olduğu halde insanlara saldırdığını görse, dilencilik yapıp halktan ısrarla birşeyler istemesine delalet eder. Bir kimse bir at veya bir eşek satın aldığını ve parasını saydığını, elindeki paraları çevirdiğini görse, söylediği bir sözden dolayı hayra erişir.
AT NALI
Rüyada at nalı görmek, şansınızın açılmasına ve maddi sıkıntılardan
kurtulacağınıza işarettir. Yolda bir at nalı bulan mutlu olur. Evinin kapısına uğur olsun diye bir at nalı taktığını görmek, o eve hastalık ve mutsuzluk girmeyeceğine işarettir.

ATEŞ
Rüyada dumansız ateş gören, büyük insanlara yakın olur. Bağlı işleri açılır. Işık saçan alev görmek her bakımdan hayırlıdır. Ateşte bir şey pişirdiğini gören güzel sohbetlerde bulunur ve iyi haberler alır. Ateş ve duman gören hediye alır. Ateşle bir yerini yakan malının zekatını vermelidir. Ateş yiyen haksız kazançta bulunur, yetim malı yer. Ateşe bakmak, bir haberden dolayı üzülmeye yorulur. Ateşin mahsulü yakması, yanan ürünün fiyatının piyasada yükseleceğine, Boş tencere altında ateş görmek, yakınlardan zarar görmeye, Ateşin gökten indiğini görmek, orada bir fenalığın meydana gelmesine, Evden ateş çıktığını görmek, kuvvet ve başarıya, Dağ başında ateş yakmak, uzaktan evine döneceğine, Bir ateşin söndüğünü görmek, evden birinin öleceğine, Bir ateşin su veya yağmurla söndüğünü görmek, mahrumiyete, Sönen ateşin tekrar yandığını görmek, hırsızlığa, Başından ateş çıktığını görmek ise tehlikeli bir hastalığa işarettir.
Rüyada görülen ateşte alevin olmaması düşmanlık ve davaya, eğer alev varsa hastalık yüzünden zorluk çekmeye delalet eder. Yerden göğe doğru ateş çıktığını ve semaya doğru yükseldiğini görmek, o yer halkının isyan ederek birbirlerine kötülük etmelerine işarettir. Ateşin bir yerden başka bir yere yayıldığını ve fakat hiçbir zarar vermediğini gören fayda görür ve fakirse zengin olur.
Rüyasında halk üzerine ateş atıldığını gören, halk tarafından düşman gözüyle görülür. Bir tüccar dükkanının yandığını ve eşyalarının kül olduğunu görse, malını çok pahalı satıp halkı aldattığına işarettir. Evinde yangın çıktığını görenin zorbalar tarafından malı yağma edilir. Ateşin elbisesini yaktığını görenin akrabaları ve yakınları ile arası açılır veya zarara uğrar.
Evinde ateşin söndüğünü gören fakirleşir. Bir parça ateşi yatağında veya karyolasında söndürdüğünü gören hasta ise iyileşir, sıkıntıda ise kurtulur.
ATEŞ BÖCEĞİ
Rüyada ateş böceği görmek, sevinçli habere ve sağlığa yorulur.
ATEŞ KORU
Rüyada görülen ateş koru, rızka ve amaca kavuşmaya işarettir. Bazen de bu rüya, ateşte işlenmeye muhtaç olan altın, demir ve dövülen şeylerden sayılan eşyalara işaret eder. Bazen de ateş koru, ilim istemeye işarettir.
ATEŞLENMEK
Rüyada ateşinin yükseldiğini görmek, işe ve mevkiye yorulur.
AT KESTANES İ
Rüyada at kestanesi yemek veya görmek, tersliklere ve hoşlanmadığınız kimseler arasında bulunmaya işarettir.
ATKI
Bekar için evlenmeye, evli için çocuğu olmaya ve aile büyükleri tarafından görülecek yardıma işarettir.
Rüyanızda tanıdığınıza bir atkı verdiğinizi görmeniz, birşeyden korkunuz varsa kurtulacağınıza, bir borçtan dolayı sıkışık iseniz o borcu ödemek için karşılığını
bulacağınıza işarettir.
Omuzunuzdaki atkıyı çıkarıp bir kenara koyduğunuzu görmek, bütün sıkıntılarınızın geride kaldığına ve feraha ulaşacağınıza delalet eder.
ATLAMAK
Rüyada gerek korku ve gerekse çabuk hareketten dolayı bir yerden diğer bir yere atlamak, kişinin canını sıkacak zor bir söze işaret eder. Aşağıdan yukarıya sıçramak, insanın çabucak yüksek dereceye çıkmasına, yukarıdan aşağıya atlamak da, kıymetinin çabucak düşmesine işarettir.
Bir dereden atlayarak karşı sahile geçtiğini görmek, kendisi hakkında yapılan haksız iftiralardan arkadaşlarının kendisinin haberi olmadan yaptıkları lehindeki şahadetlerle temize çıktığına delalet eder.
ATLAS
Rüyada atlas kumaş satın almak, çapkınlık yaparak hayatın diğer güzelliklerine zaman ayıramamaya; atlas elbise giymek ise iyi ve güzel biriyle evlenmeye işarettir.
ATLET
Sağlıklı ve normal bir yaşama yorulur.
ATLIKARINCA
Rüyada atlı karıncaya binmek, aşk günlerinizin ayrılıkla biteceğine delalet eder. Rüyada atlıkarıncaya binmek aynı zamanda sevinçli günlerin habercisidir.
ATMACA
Rüyada atmaca yakalamak zafere işarettir. Avda bir atmaca avlamak, mizacınızı değiştirip sinirli bir insan olmaya; atmaca yavrusu görmek ise erkek evlada delalettir.
ATMAK
Rüyada ok atmak, ırz ve namus hakkında bir garazdan dolayı söz söylemeye, bazen de elçi ve vekil vasıtasıyla bir işin yerine getirilmesine işaret eder. Bir kimse rüyada ok attığını fakat hedefe isabet ettiremediğini görse, o kimsenin lisanının pis olup, halkın ırz ve namusuna dair kötü söz söylemesine delalet eder.
Bir hedefe ok atıp isabet ettiğini gören kimse arzu ettiği ve meydana gelmesi için mektup yahut elçi gönderdiği bir hususta muradına kavuşur. Bir kimse rüyada bir insana ok atsa ve ona isabet ettiremese, o insan hakkında batıl söz söyler ve ona haksız yere bir şey isnad eder. Eğer attığı oku isabet ettirse, onun hakkında söylediği sözün hak olduğuna işaret eder.
Bazı yorumcular rüyada taş atmak, o kimse hakkında iftiraya delalet eder, dediler. Rüyada karada av avlamak için taş atmak kazanç ve kısmettir.
ATOM
Rüyada atom üzerinde çalışmalar yapmak, düşünce ve duygularda gelişmeye, birçok konuda işin püf noktalarını öğrenerek akıl hocalığı yapmaya yorulur.

ATÖ LYE
Rüyada atölye görmek, yeni bir işe ve emeğin karşılığını almaya yorulur.
ATTAR
Rüyada attar görmek zahid ya da edip bir kimseye delalet eder. Bazı yorumcular attar kuaför bir kadına delalet eder, dediler.
Attar görmek, ilim, hidayet, methiyeye ve güzel bir şekilde anılmaya işaret eder.
AT TERS İ
Rüyada görülen at tersi, mala kavuşmak demektir. Bundan dolayı at tersi süpürdüğünü gören kimseye şerefli ve kıymetli yüce bir kimseden mal isabet eder.
AVCI
Rüyada avcı görmek, kadınlara meyleden ve onları istemede hile yapan bir kimseye delalet eder.
Aslan ve yırtıcı hayvanları avlamak, hile yapana delalet eder. Vahşi hayvanı avlayan avcıyı görmek, borçlarını alacağına işarettir.
Avcıyı hasta görmek, her şeyde ve her işte şanslı olmay a, Avcıyı saldırıya uğramış görmek, çok saygıdeğer bir misafire,
Avcıy ı y akalamış görmek, kötü bir teklif almaya,
Avcıyı dağ başında görmek, tutulan yolun doğru olmadığına işaret eder.
AVİZE
Rüyada avize yakmak, hastanın iyileşmesine ve yüksek mevkiiye; avizeyi söndürmek ise bunun aksi ile yorumlanır.
AVLANMAK
Rüyada avlanmak ganimete delalet eder.
Rüyada geyik, dağ keçisi, tavşan ve yabani merkep gören kimse, mal ve ganimete erişir. Av köpekleriyle av avladığını gören kimse, emniyete erer ve şöhreti artar. Bir kimse rüyada av köpekleriyle ava çıktığını görse, bu rüya bütün insanlar hakkında hay ır ve onun yapacağı bir iş ve harekete delalet eder.
Denizde bir aletle taze balık avladığını görse, helal kazanca sebep olacak şey e, çalışmaya ve helal olan rızkı istemeye delalet eder.
Eğer o kimse bekarsa evlenir. Kadının rüyada av avlaması, babasının veya kocasının malını korumaya delalet eder.
Kadının avda bulunması, eşinin veya babasının malını koruy acağına,
Öldürmek kastı olmaksızın bir kuşa nişan almak, kadın hakkında iftiraya ve bazı açıklamalara,
Av köpeklerinin şehre girdiğini görmek, işsizliğe,
Aslan, kaplan gibi hayvanları avlamak ise düşmanlarınızı alt edeceğinize ve işinize dört elle sarılmaya işarettir.
AVLU
Rüyada ev avlusu görmek, rüyayı görenin erkek ve kız evlatlarına yorulur. Avlu mamur ve temiz ise iyiye işarettir.
AVRET YERİ
Rüyada elbisenin açılıp avret yerinin göründüğünü gören kimse, utanmazdır. Avret yerinin açıkta olduğunu ve bu durumdan da utanmadığını, hiçbir kimsenin de ona bakmadığını gören kimse, içinde bulunduğu sıkıntı ve meşakkat veya bir hastalıktan kurtarır. Eğer borçlu ise Allah (C.C.) ona, borcunu ödemeyi kolaylaştırır.
AVRUPA
Rüyada Avrupa’yı görmek, gireceğiniz yeni bir ortalama ve bilginizin artmasına yorulur.
AVUÇ İÇİ
Rüyada avuç içi görmek, rüya sahibinin kuvvetine, avucunun açıklığı dünyalığının genişliğine, kapalılığı ise geçiminin darlığına işaret eder. Avuç, insanın dünyasına ve işlerinden el çekmesine de işarettir. Avucunun açık ve güzel olduğunu görmek, rızkının bolluğuna ve cömertliğine delalet eder. Avucunun kapalı olduğunu gören kimsenin, cimriliğine ve hayrı az olduğuna işaret eder.
Rüyada avuç görmek, güzel ve temiz ise hayırlıdır. Bazılarına göre avuç görmek günahtan el çekmeye işaret eder. Rüyada avuçlarını birbirine sürdüğünü görmek, iki şekilde tabir edilir; ferah ve sevinç, faydasız bir şeyle uğraşmak. Elinin arkası ile öteki elinin içine vurduğunu görmek bir zarara ve tatsızlığa delalet eder.
Rüyada avuç görmek altışeye yorulur: haramdan uzak durma, kahramanlık, başkanlık, evlat, mal, zevk ve içki. Avuç içinde çok veya az temizlik ve pislik, bu altışeyle kıyaslanarak yorumlanır.
Cafer-i Sadık (R.A.) da bu rüyayışöyle yorumlamıştır. Rüyada avucunun geniş olduğunu gören kişinin rızkı bol olur. Malı ve parası çoğalır. Zenginliği yanında cömertliği ile de ün yapar. Avucunun dar olduğunu görmek de bunun tersi ile yorumlanır.
AVUKAT
Rüyada bir avukata dava vermek, kazançlı bir iş tutacağınıza,
Avukatla pazarlık etmek, hapis ise serbest kalmaya, sıkıntıların geçmesine,
Avukatla yemek yemek, fakir fakat namuslu bir insan olmaya,
Avukatla karşılaşmak, gayet hoşsohbet ve yerinde konuşan dostlarınızın bulunduğuna,
Hasta avukat görmek, hayırlı bir yolculuğa,
Avukat sizi aldatırsa, zengin olmaya işarettir.
AY
Rüyada ay görmek, adaletli bir başkana, büyük bir alime, güzel bir kadına ya da yalancı bir adama delalet eder. Gerek erkek ve gerek kadın rüyada ayı kucağında veya yanında görse, o kimse ayın parlaklığı oranında birisiyle evlenir.
Rüyada ayı kendi evinde gören kimse bir lütuf ve ihsana uğrar veya uzaktan bir kimsesi gelir. Ay aydınlığında yürüdüğünü gören kimse şefkat ve himaye görür. Ay ile güneş, ana ile babadır.
Rüyada aya baktığını ve yüzünün şeklini ayda gördüğünü gören kimse ölür. Eğer onun hamile bir hanımı varsa, o kimsenin erkek bir çocuğu olur. Bir kimse rüyada
dalgın iken aniden aya baktığını görse, o kimseye düşmanları bakarlar ve emrine boyun eğerler.
Ay, rüya sahibinin hanımına, ana ve babasına, kızına, kız kardeşine, eşyasına, ticaretine ve amellerine delalet eder. Hamile bir kadın rüyada ayın kucağında olduğunu görse, o kadın erkek bir çocuk doğurur. Ancak ay üzerinde kapısını kapaması veya elbiseleriyle ayı örtmesi ya da onu insanların gözünden saklaması şeklinde görülen rüya da, karındaki çocuğun kız olduğuna delalet eder.
Bir kadın, bir yerde ayın olduğunu ve elini aya uzattığı halde yetişemediğini görse, o kadın erkek bir çocuk arzu eder ve bu arzusuna kavuşamaz. Eğer kadın hamile ise, doğuracağı çocuk kız olur. Güneş ve aya secde ettiğini gören kimse, büyük bir günah işler. Bir kimse güneş ve ayın kendisine secde ettiklerini görse, o kimseden ana ve babası razı olur.
Bir işin gizli tutulmasını arzu eden bir kimse, rüyada ayı görse, o işi meydana çıkar. Bazen ay görmek, bir kişi ile dost ve arkadaş olmaya işaret eder. Ayın ilk gecelerinde ayı onbeş günlük görmek güzel halli olmaya işaret eder. Ayı hilal şeklinde görmek, hoş değildir. Bazen ay, astronomiye ve rüya tabir etmeye vakıf bir alime delalet eder.
AYAK
Rüyada ayak görmek kişinin servetinin devamlı olmasına, iyi iş yapmaya delalet eder.
Ayaklarda görülen kıl, rüya sahibinin borcunun artmasına; ayaklar kişinin bineğine ve malına delalet eder.
Rüyada fazla bir ayağının olduğunu gören kimsenin, geçimi fazlalaşır.
Ayağının güzelliği rüya sahibinin din ve dünyasının güzelliğine delalet eder. Günahkar bir kimsenin ayağının güzel olduğunu görmesi, tövbe etmesine; kafir için de müslüman olmasına ve arzu ettiği şeyin akıbetinin güzel olmasına işaret eder.
Bir ayağının kırıldığını gören, ya mal kaybına uğrar, veya bir yakınını yitirir.
İki ayağının birden kırıldığını veya kesildiğini gören büyük bir kayba uğrar.
Ay aklarının demirden veya madenden olduğunu gören uzun ömürlü ve zengin olur.
Ayaklarının camdan olduğunu gören, zayıf olur ve çabuk kaybeder.
Tek ayakla yürümeye çalıştığını gören, işinde fazla başarıya ulaşamaz.
AYAK BİLEZİĞİ
Rüyada görülen ayak bilezikleri, erkek çocuktur. Bir kadın rüyada üzerinde altın bilezikler olduğunu görse, o kadın korkudan emin olur. Eğer kocası yoksa, cömert bir kimse ile evlenir ve kocasından hayır görür. Üzerinde altın veya gümüşten bilezikler olduğunu gören kimse üzüntülü, kederli veya hapis olur.
AYAĞI İLE BİR ŞEYİ TEPMEK
Rüyada ayağı ile birşeyi tepmek, söylemiş olduğu sözü inkar etmeye delalet eder. Bir kimse rüyada bir adamın kendisini ayağı ile teptiğini görse, o adam o kimseyi fakirlikle ayıplar ve malıyla ona hava atar.
AYAKKABI
Rüyada ayakkabı giymek, boşşeyler peşinde koşmakla zarar görüleceğine,
Ayakkabı diktirmek, keder ve üzüntüye, Büyük ayakkabı, düğün veya büyük sevince, Küçük ayakkabı, hakkınızda kötü konuşulduğuna, Yırtık ayakkabı, tehlikeye, Çocuk ayakkabısı, iş hayatında uğursuzluğa, Zarif ve şık ayakkabı, güzel ve mutluluk verici bir yaşama işarettir.
Ayağında delik iki kundura olup ayaklarının göründüğünü görmek herkesin onu kıskandığına ve parasının çokluğuna delildir. Ayakkabılarından birinin ayağından çıktığnı veya delindiğini görenin yarı malı elinden gider. Eğer ayakkabılarının ikisi de delikse bütün malı elinden gider. Bir çift ayakkabı giydiğini gören, iki kadınla evlenir.
Rüyada ayağındaki kunduraları çıkardığını görmek, muradının olacağına işarettir. Bu rüyanın sahibi eğer tutuklu ise serbest kalır. Kunduranın altının delinmesi eşlerden birinin vefatına; kunduraları çaldırmak veya kaybedip bulamamak gam ve sıkıntıdan kurtulmaya; kunduraya kalıp geçirdiğini görmek evlenmeye delalet eder.
Rüyada ayakkabılarının bir kukuya veya benzer bir yere düştüğünü gören, eşinden boşanır. Ayakkabılarını tanımadığı bir adama sattığını görenin eşi vefat eder. Ayakkabısının çalındığını görmek, bir belaya düşeceğine delildir.
Bazı yorumcular ayakkabıyı, yumuşak olup ayağın içinde rahat etmesi şartıyla, altışekilde yorumlamışlardır; para, fayda, zafer, zevk, eş ve hizmetiçi. Rüyada ayakkabı giymek aynı zamanda ticaret için seferber olmaya da delalet eder. Fakat ayakkabının dar olması borca işarettir.
Yeni ayakkabı giymek malı korumak anlamına gelir. Ayakkabının altında pençe olması ayrılığa yorumlanır.
İsfahanışöyle demiştir: Ayakkabının içine kalıp koyduğunu görmek, gönlünü birine kaptırmaya işarettir. Ayakkabılarının ayağından çıktığını gören gam ve kedere kapılır. Yanında ayakkabısı olduğu halde onu giymeyip yalın ayak dolaştığını gören bir mala kavuşur fakat ondan yararlanamaz.
Çarık ve yemeni de ayakkabı gibi yorumlanır.
AYAKKABICI
Sıkıntıların bitmesi şeklinde yorumlanır.

AYAK KAYMAS I
Rüyada ayak kayması iyi değildir. Kaydığınız halde bir yere veya kimseye tutunduğunu görmek, birisinin yardımıyla felaketten kurtulmaya işarettir.
AYAZ
Rüyasında ayazda kalarak donduğunu veya üşüdüğünü görmek, işlerin bozulmasına, sıkıntı çekmeye, geçim darlığına veya üzülmeye işarettir.
AYÇİÇEĞİ
Rüyada ayçiçeği görmek, şansınızın bir süre sonra açılacağına ve mutlu günlerin arefesinde olduğunuza işarettir.
AYDINLIK
Bir kimsenin sırrının rüyada aydınlığa kavuşması, o kimsenin nefret ettikten sonra alışmasına, zarardan sonra fayda görmesine veya ümidini kestikten sonra çocuğu olmasına delalet eder.
Rüyada ışık görmek, aydınlığa, elçiye veya ilme delalet eder.
Evi aydınlık görmek, arzuların gerçekleşmesine ve refaha
Bahçede aydınlık görmek, komşularla aranın açılacağına,
Aydınlığı başkasının evi üzerinde görmek, birisi ile ilişki kurmaya ve evlenmeye,
Gece güneşin doğduğunu görmek, hayır ve menfaate işarettir.
Rüyada bulunduğu yerde haddinden fazla aydınlık görmek, büyük bir kısmete ve yıllarının bereket ve bolluk içinde geçeceğine, o yıl içinde hastalık yüzü görmeyeceğine delalet eder.

AYETLER
Eğer ayet rahmet ayeti, okuyan da ölü ise, o adam Allah’ın rahmetindedir. Ayet ceza ayeti ise o adam Allah’ın azabındadır. Eğer ayet korkutucu, rüya gören de hayatta ise onu kötü şeylerden kaçındırır. Müjdeleyici ayet ise rüyayı göreni hayırla müjdeler.
AYGIR
Rüyada aygır görmek iş hayatına ilişkin olarak yorumlanır. Aygır, rütbe sahibi zengin bir kimsedir. Rüyada bir aygırı bir kısrakla oynaşırken görmek, hayatta büyük değişikliklerle karşılaşacağına ve yakında çok zengin bir kimse ile iş yapacağına işarettir. Rüyada bir aygıra sahip olduğunu gören, varlıklı bir kişi ile dostluk kurarak ondan yararlanır ve işlerini yoluna koyar.
AYI
Rüyada ayı görmek, belaya, kötü kimseye, esaret ve hapse delalet eder. Ayı şiddet ve kuvvetli olmayan delil ve düşmanlığında hileye başvuran namert bir hırsızdır. Ayı görmek, yolculuğa da yorulur. Beyaz ayı kazançlı bir işe, siyah ayı ise evde bir tatsızlık olacağına işarettir.
Rüyada ayı görmek, aynı zamanda ahmak ve düşünceden yoksun düşmanla yorumlanır. Ayıya bindiğini gören, devlet tarafından bir menfaat görür. Rüyada ayı eti ve derisi düşman malı; ayı sütü ise korku ve endişe ile tabir olunur.
AYI AVCISI
Rüyada ayıcıyı görmek, cahil kimseleri terbiye eden kimseye, yahut haram kazanç sahibi bir kimseye delalet eder.
AYIP
Rüyada ayıp olan bir şeyin yapılması kötü ahlaka ve yaramaz sıfatlara delalet eder.
AYİN
Hristiyanlar için rahat ve huzur unsuru olarak bilinen ayin, Müslümanlar için hayra yorulmaz.
AYLIK
Rüyada çalışma karşılığında aylık ücretini aldığını görmek, borçlu olduğuna ve borçtan bir türlü kurtulamadığına yorumlanır. Aylığı zamanında aldığını görmek sıkıntıdan kurtulmaya, geç almak ise üzüntüye işarettir.
AYNA
Rüyada ayna görmek, hayal ve gururdur. Bazı yorumcular, ayna kadındır derler.
Rüyada aynaya baktığını gören kimse evlenir. Eğer hanımı kaybolmuşsa yanına
gelir.
Cilalı ve berrak bir aynaya baktığını gören kimsenin, üzüntü ve kederleri gider. Paslı ayna kişinin kötü halidir. Aynanın temiz olmayıp kirli olması rüya sahibinin büyük bir üzüntü ve kederi bulunduğuna işaret eder.
Rüyada, kendi kendisini aynada bir kadın şeklinde gören kimsenin, bir kızı olur veya evlenir.
Zindan ve hapiste bulunan bir kimse rüyada kendi yüzünü görse hapislikten kurtulur.
Aynada genç görmek düşmana, yaşlı görmek ise sadık ve hovarda bir dosta yorulur.
Sakalı olmadığı halde aynada sakalını siyah görmek, meslekte ve saygınlıkta ilerlemeye işarettir.
Hastanın aynaya bakması iyi değildir.
Büyük ayna bazı arkadaşlardan bıkıldığına, küçük ayna ise kazandığınız paranın sefasının başkaları tarafından sürüleceğine işarettir.
Rüyada ayna kaybetmek kazanç bolluğuna, ayna yapmak rakipten fenalık görüleceğine, ayna satmak işlerin bozulacağına ve ayna satın almak ise bir tuzağa düşmeye yorulur. Yuvarlak ayna münasebetsiz dedikodulardan dolayı üzülmeye ve eskimiş ayna da dar bir günde dostlardan yardım görmeye işarettir.
Çoğunluk aynanın rüyada görülmesini mürüvvet olarak kabul ediyor. Aynada yüzünü gören bolluğa kavuşur. Aynada yüzünü güzel ve sakalını siyah gören, eğer aslında öyle değilse, halka karşı cömert davranır ve herkesçe iyilik sever olarak tanınır. Eğer sakalını beyaz görse fakir düşer. Yüzünde beyaz kıllar olduğunu ve onları yolduğunu gören, bulunduğu dereceden daha aşağılara düşer. Bazıları demişlerdir ki, ayna eşe, aynanın kırılması ise eşin ölümüne delalet eder. Aynada bir kadının tenasül uzvunu gören sıkıntılardan kurtulur.
AYRAN İÇMEK
Rüyada ayran içmek, gönül ferahlığına kavuşmaya yorumlanır.
AYVA
Rüyada görülen ayva, hastalıktır. Hasta olan bir kimse rüyada ayva yediğini görse şifa bulur.
Ayva ağacı faydasız bir arkadaşla da yorumlanır. Bir yoruma göre rüyada ayva görmek zahmetli uzun bir yolculuğa ve bir rivayete göre ise hay ır ve menfaate işarettir. Bazılarına göre de çocuğu olacağına yorumlanır.
AYVA AĞACI
Rüyada ayva ağacı görmek çok yolculuk etmeye işarettir. Parası mülkü çok olur. Ticaretle uğraşır. Akıllı, temkinli ve merhametli biri ile yorumlanır. Güzel sözlü, hoş tabiatlı, iyi konuşan ve konuşmasından zevk alınan bir kişi ile de tabir edilir.
AYYAŞ
Rüyada ayyaş görmek, önemsiz bir hastalığa, değersiz mala sahip olmaya veya evlat sahibi olmaya işaret eder.
AZA
Rüyada vücut azalarında fazlalık görmek zenginliğe işarettir.
Göğüs görmek iyi huy ve ahlaka,
Bacak görmek hafif bir sıkıntıy a, Boyun görmek kabahat işlemeye, Diz görmek ailede sıkıntıya, El görmek kazanca, sevince ve aşka, Kalça görmek çocuk sahibi olmaya, Kaş görmek mala ve uzun ömre,
Meme görmek ise kız çocuğa işarettir. Memede çıban veya yara çıktığını görmek kız evladının hayırsızlığına yorulur.
Rüyada ayak görmek, sağlık ve sevince işarettir. Kız ayağı başarılı iş hayatına, erkek ayağı ise zorluklara işarettir.
Kırılmış veya kesilmiş ayak dargınlığa, topal ayak acı habere, çıplak ayak ise kabahat işlemeye delalet eder.
Rüyada ayağını yıkadığını görmek hayır işaretidir.
AZAD ETMEK
Rüyada azad etmek, kurbana delalet eder. Rüyada kendisini azad ettiğini gören kimse, kurban keser. Hamını azad ettiğini gören kimse hanımını boşar.
Rüyada azad olan kimse günahkarsa, tövbe eder. Kafir ise, Müslüman olur.
AZAP
Rüyada çektiğini görmek, büyük bir rahata kavuşmakla yorumlanır. Azap çekme rüyası,cehennem konusunda daha ayrıntılı ve açık işlenmiştir.

AZARLAMA
Rüyada bir insan için yapılan azarlama, vakar ve saygıya işaret eder. Rüyasında tanınmış bir kimsenin azarlandığını görmek, o kimse ile aralarında büyük bir dostluk meydana geleceğine işarettir. Birinin kendisini azarladığını görmek de böyledir. Bilinmeyen tanınmayan bir kişiyi azarlamak veya tanınmayan biri tarafından azarlanmak halkın sevgisini kazandığına işarettir.
AZGINLIK
Rüyada azgınlık etmek, dince fitneye ve doğruyu ve hakkı açıklamaktan dönmeye işaret eder.
Rüyasında azgın bir hayvanın saldırısına uğradığını görmek, uyanıklığında büyük bir tehlike ile karşılaşacağına delalet eder. Azgın bir hayvan tarafından kovalandığını görmek, düşmanlarının kendi etrafında pusu kurduklarına ve kendisini mahvetmek için fırsat kolladıklarına işaret eder.
AZIK
Rüyada azık görmek, kısmete yorumlanır. Rüyada azık torbasından bir şeyler çıkarmak veya torbaya bazı yiyecekler koymak, bir yerden bir kısmet alacağına işarettir. Azığının azaldığını veya bittiğini görmek, kısmetinin darlığına delalet eder. Azığının bol olduğunu görmek bu rüyanın aksi ile yorumlanır.
AZİL
Rüyada birisinin görevinden azledildiğini görmek, evliler için boşanmaya veya iş değiştirmeye işarettir.
AZRAİL (A.S.)
Rüyada Azrail (A.S.)’ı güler yüzlü görmek, şehid olmaya; öfkeli bir halde görmek ise, tövbe etmeksizin ölmeye delalet eder. Rüyada Azrail (A.S.) ile güreştiğini veya ona galip geldiğini gören kimse, hastalıktan kurtulur. Azrail (A.S.)’ın kendisine galip geldiğini gören kimse ölür.
Bazı yorumcular, rüyada Azrail (A.S.)’ı gören kimse, lüzumlu olan bir işe girer, dediler. Bazı yorumcular ise, o kimsenin bu rüyası büyük bir korkudur, dediler.
Azrail (A.S.)’ı görmek, cemiyeti dağıtmaya ve hiçbir kimseyi himayesi altında tutmamaya, hastaların ölmesine, binaların yıkılmasına, yangın çıkmasına, korkunç haberlere ve bunlara benzer feryat, figan ve dövünmeyi icap ettiren şeylerin meydana gelmesine delalet eder. Azrail (A.S.)’ı görmek, bazen de borçlara, kazancın durgunluğuna, işsiz kalmaya ve çalışmamaya işaret eder.