Hacamat

Günümüzde Hacamat

Hacamat (kan verme), Pegamber Efendimizin sünnetidir. Yabancı kaynaklarda Cupping Therapy (kupa tedavisi),  belirlenen noktaya steril bir kesici aletle hafif bir şekilde çizik atıldıktan sonra bardak veya kupa çekmek şeklinde uygulanmaktadır.  Geçmişi yaklaşık beş bin yıl öncesine dayanan hacamatla ilgili olarak tıp literatüründe yüzlerce yayınlanmış makale bulunmaktadır.

Günümüzde hacamat yapan sağlık merkezlerinin sayısı bilhassa batı ülkelerinde gittikçe artmaktadır. Hatta İngiltere’de British Cupping Society gibi derneklerin çatısı altında kurulan sağlık merkezlerinde bu uygulamalar yapılmaktadır.

Bu konuyla ilgili 28-30 Eylül 2012 tarihleri arasında İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen Uluslar arası Sempozyuma katıldım ve ilginç bilgilerle ayrıldım. Fillandiya, İsviçre, Almanya, Nijerya, İngiltere, Suudi Arabistan ve Türkiye’den araştırmacılar ülkelerindeki alternatif tıp uygulamalarını ve hacamatı anlattılar.

Kupa çekme ve hacamatın dokularda biriken aşırı sıvı ve zehirleri attığı, bağ dokularını güçlendirdiği, cilde ve dokulara kan akışını hızlandırdığı ve periferik sinir sistemini uyardığı belirtildi. Ayrıca ağrıları azalttığı, nöro-hormonları ve bağışıklık sistemini düzenlediği söylendi.

Tıbb-ı Nebevi’nin tüm insanlığın hizmetine sunulması amacıyla yola çıkan  bilim adamlarına şu görevlerin düştüğü ifade edildi:

  • Bu tür uygulamaların sadece kupa ve hacamat yapma sertifikasına sahip olan hekimler tarafından hijyenik koşullarda yapılması sağlanmalıdır.
  • Bu amaçla gerekli yasal düzenlemeler yapılmalı ve bunun da takipçisi olunmalıdır.
  • Gerekli etik kurul izinleri alındıktan sonra gönüllü deneklerle yapılacak araştırmalar ile yöntemin tedavi edici ve sağlığı koruyucu etki mekanizmalarının aydınlatılması için yüksek lisans ve doktora düzeyinde çalışmaların özendirilmesi ve desteklenmesi gerekir.

Beş bin yıllık geçmişi olan ve pek çok kültürün günümüze kadar devam ettirdiği geleneksel hale gelmiş bu yöntem sempozyumlarla halen canlı olarak yaşıyorsa muhakkakki tedavi edici özelliği vardır.  Peygamber Efendimiz’in yaptırdığı ve tavsiye ettiği hacamatın etki mekanizmasında yer alan biyomoleküllerin keşfedilmesi hacamatın itibarının iadesinde önemli bir rol oynayacağı kanısındayım. Gelecekte hacamattan daha çok söz edileceğine inanıyorum.

Prof. Dr. Sefa Saygılı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir