Görüntülüyor 1 Sonuç(lar)
Geleneksel Milli Tıp

Mizaçlar

Mizaçlar hususu Kur'an-ı Kerim'de şu ayetle ele alınmaktadır. “Her Canlı Mizacı (Karakteri) Gereği Hareket Eder” (İsra 84). Bu ayete göre insanların fiziki görüntülerinin, kişiliklerinin ve hastalıklarının her mizaçta farklı olduğunu görüyoruz.  Kâinatta her maddenin kendine has bir mizaç yapısı vardır. Fakat insan denen varlık ise diğer varlıklara göre çok farklı bir yapıya sahiptir. Çünkü kâinattaki…