Geleneksel Milli Tıp

Gıdaların Mizacı

Yeme ve İçme insanların sağlık ve hastalıklarını doğrudan etkileyen bir olgudur. İnsan bedeninde daim bir madde değişimi söz konusudur. Bu değişimler; kandolaşımı, terleme, büyük abdest ve küçük abdest yoluyla meydana gelir. Bu değişimin tam manasıyla yerine getrilebilmesi için beslenme şarttır. Beslenme, mizacın değişimine göre yapılmaması durumunda vücuda faydadan çok zarar vermesi söz konusudur.  Her varlığın…

Geleneksel Milli Tıp

Mizaçlar

Mizaçlar hususu Kur'an-ı Kerim'de şu ayetle ele alınmaktadır. “Her Canlı Mizacı (Karakteri) Gereği Hareket Eder” (İsra 84). Bu ayete göre insanların fiziki görüntülerinin, kişiliklerinin ve hastalıklarının her mizaçta farklı olduğunu görüyoruz.  Kâinatta her maddenin kendine has bir mizaç yapısı vardır. Fakat insan denen varlık ise diğer varlıklara göre çok farklı bir yapıya sahiptir. Çünkü kâinattaki…

Geleneksel Kadim Tıp

Sülük Tedavisinin Tarihçesi

Sülükle tedavi anlamına gelen Hirudoterapi, antik çağlardan beri hekimler tarafından tedavi aracı olarak kullanılmıştır. Sülük tedavisi ile ilgili ilk kaynaklar MÖ. 15. yüzyılda yaşamış Babil’li hekimlere kadar gitmektedir. Yine MÖ. 3. yüzyılda Mısır hekimlerinin vazgeçilmez tedavi yöntemleri arasında yer aldığı bilinmektedir. Ayrıca MÖ. 2. yüzyılda Ege kıyılarında yaşamış olan hekim Nikandros, MS. 1. yüzyılda Yunan…

Şifa Kaynağı Şifalı Taşlar

Şifalı Taşlar Hakkında Bilimsel Gerçekler

Alternatif tedavi amacıyla kullanılan Şifalı taşlar, doğal şifa enerjisi için kullanılan bir alternatif tıp tekniğidir. Şifalı taşlar, vücudun negatif enerjisini çıkarıp, vücuda pozitif enerji aktararak hastalığı tedavi ettiği veya vücudu hastalığa karşı koruduğu söyleniyor. Şifalı taşların gücü, geleneksel Asya felsefesinde, hayat enerjisinin girdapları olan yaşam enerjisi (chi veya qi) ve çakra kavramına dayanmaktadır. Şifalı taşlar,…

Geleneksel Kadim Tıp

Geleneksel Kadim Tıp

  Modern tıbbın ortaya çıkışından yaklaşık üç bin yıl önce başlayan, modern tıbbın ortaya çıkmasıyla etkinliği biraz azalan, buna rağmen günümüze kadar devam eden, insanların sağlıklı yaşaması, hasta olmaması ve hastalıklarından kurtulmaları için çeşitli tedavi yöntemleri ortaya koyan, öğretileri olan, birike  birike    gelen, tecrübe ve bilgiye dayanan, önleyici tedaviyi esas kabul eden, insana değer veren,…

Geleneksel Milli Tıp

İbn-i Sina’da Ahlat-ı Erbaa ve Tıbbi Bitkiler

Dr. Erkan Tanalel 1665 yılında Robert Hook tarafından hücrenin keşfinden sonra Hippokrat, Galen ve İbn-i Sina gibi tıbbın kurucularının uyguladıkları hümoral patoloji teorisi ortadan kalktı. Hümoral patoloji, farklı kültür ve coğrafyalarda farklı isimlerle anılmış ama ana felsefesi aynı kalmış ve küçük farklarla uygulanarak varlığını günümüze kadar sürdürmüştür. Hümoral patoloji, antik Yunan filozoflarından Aristo’nun ‘’Evrene dörtlü…

Geleneksel Milli Tıp

ANASIR-I ERBAA

Dört unsur. Unsurların çoğul haline anasır denmektedir. Çeşitli cisimlerin kendisinden meydana geldikleri asıl'a unsur adı verilir. Anâsır-ı erbaa felsefî bir terimdir. Anâsır-ı erbaa, yaşanılan alemde var olan nesnelerin asılları olarak farzedilen ateş, su, hava ve topraktır. Bu terim, felsefe tarihi içerisinde çeşitli teorilerin kalkış noktası olmuştur. Bu terime ilk defa eski Yunan düşüncesinde rastlanır. Sicilyalı…

ürünler

Kelkit Karakovan Balı

Organik Kelkit Balı, bilimsel araştırma ve tespitlere göre 137 endemik bitki türünün bulunduğu Gümüşhane ilinin Kelkit ilçesinin yaylalarında üretilmektedir. Kelkit’te 98 yerli (16 bin adet), 57 gezginci olmak üzere toplam 155 kayıtlı arıcı 32 bin adet arılı kovanla bal üretimi yapıyor. Kelkit, uygun ekolojisi, engebeli coğrafyası, bini aşkın çiçek florası ve 500’e yakın ballı bitkileriyle…