Görüntülüyor 8 Sonuç(lar)
Hacamat

Hacamatın Faydaları

Peygamberimiz hacamatın faydası ile ilgili olarak şöyle buyurmaktadır: “Hacamatta şifa ve bereket vardır. Ayrıca hacamat aklı ve hıfzetme (ezberleme) gücünü arttırır. (İbn Mâce, Tıb 22) Peygamberimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) hacamatta şifa olduğunu buyurmakta (Buhari, Tıb 7; İbn Mâce, Tıb 22; Ahmed b. Hanbel, I, 246) ve hacamat yaptıranın herhangi bir hastalık için, bir başka ilâçla tedavi…

Geleneksel Milli Tıp

Gıdaların Mizacı

Yeme ve İçme insanların sağlık ve hastalıklarını doğrudan etkileyen bir olgudur. İnsan bedeninde daim bir madde değişimi söz konusudur. Bu değişimler; kandolaşımı, terleme, büyük abdest ve küçük abdest yoluyla meydana gelir. Bu değişimin tam manasıyla yerine getrilebilmesi için beslenme şarttır. Beslenme, mizacın değişimine göre yapılmaması durumunda vücuda faydadan çok zarar vermesi söz konusudur.  Her varlığın…

Geleneksel Milli Tıp

Mizaçlar

Mizaçlar hususu Kur'an-ı Kerim'de şu ayetle ele alınmaktadır. “Her Canlı Mizacı (Karakteri) Gereği Hareket Eder” (İsra 84). Bu ayete göre insanların fiziki görüntülerinin, kişiliklerinin ve hastalıklarının her mizaçta farklı olduğunu görüyoruz.  Kâinatta her maddenin kendine has bir mizaç yapısı vardır. Fakat insan denen varlık ise diğer varlıklara göre çok farklı bir yapıya sahiptir. Çünkü kâinattaki…

Geleneksel Milli Tıp

İbn-i Sina’da Ahlat-ı Erbaa ve Tıbbi Bitkiler

Dr. Erkan Tanalel 1665 yılında Robert Hook tarafından hücrenin keşfinden sonra Hippokrat, Galen ve İbn-i Sina gibi tıbbın kurucularının uyguladıkları hümoral patoloji teorisi ortadan kalktı. Hümoral patoloji, farklı kültür ve coğrafyalarda farklı isimlerle anılmış ama ana felsefesi aynı kalmış ve küçük farklarla uygulanarak varlığını günümüze kadar sürdürmüştür. Hümoral patoloji, antik Yunan filozoflarından Aristo’nun ‘’Evrene dörtlü…

Geleneksel Milli Tıp

ANASIR-I ERBAA

Dört unsur. Unsurların çoğul haline anasır denmektedir. Çeşitli cisimlerin kendisinden meydana geldikleri asıl'a unsur adı verilir. Anâsır-ı erbaa felsefî bir terimdir. Anâsır-ı erbaa, yaşanılan alemde var olan nesnelerin asılları olarak farzedilen ateş, su, hava ve topraktır. Bu terim, felsefe tarihi içerisinde çeşitli teorilerin kalkış noktası olmuştur. Bu terime ilk defa eski Yunan düşüncesinde rastlanır. Sicilyalı…